Det ensamma huset i mitten av bilden på Holmen/Kleven anses ha tagit utsikten för många boende i den riksintressanta samhället. Den annorlunda rödmålade designen påtalades också - men allt har stöd i detaljplanen, påminde Måns Hallén, också sägande, att utsikt inte är en rättighet för boende.

Måns Hallén ska få ordning på kulturintressanta Smögen

Om ett år upphör alla tillfälliga bygglov gälla – ”Ny detaljplan klar i december 2016”

2015-12-30 I januari börjar detaljplanearbetet för riksintressanta Smögen på allvar, klargjordes under dialogmötet direkt innan helgerna. 1987 utsågs Smögens samhälle till riksintresse.
Det ställer krav på politiker och tjänstemän att arbeta in kulturvärdestänket i sättet hur man arbetar och förhåller sig, så kulturmiljövärdena bevaras och återställs.
Gällande detaljplan är gammal och inte anpassad efter dagens behov eller krav. Om ett år 2016 upphör alla tillfälliga bygglov gälla. Då måste en ny plan vara klar.

Redan 1992 försökte Sotenäs genomföra en ny plan. Men arbetet stupade i upprörda diskussioner, medieinslag, insändare och invändningar och det blev inte lättare efter den kulturmiljöinventering som då gjordes.

Tjugotre år senare tar Sotenäs nya tag. Planchefen Måns Hallén förklarar saken ånyo för trettiotalet deltagare på dialogmöte på Smögengården strax innan jul.

Oklar gräns blir klarare sen

Byggnämndens viceordförande, oppositionsrådet Britt Wall (S), deltar liksom vice kommunalrådet Mikael Sternemar (L): den senare som vanlig medborgare, privat fastighetsägare och caféchef vid Smögenbryggan: den turistlockande brygga, som skapar flest inlägg i diskussionen.

Gällande plan anger att sjöbodarna längsmed bryggan ska användas för fiskelagens redskap och ingenting annat. 1992 omfattades det man främst definierade som gamla Smögen – och därför kulturbevaransvärt – av hela samhället från bryggan och ner till Parkgatan.

2015 ger Måns Hallén intryck av att…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv