Manifestation mot Preemraff-utbyggnad planeras i Lysekil

2020-02-16 Den 10 mars inleds förhandlingar i Lysekil med anledning av regeringens tillåtlighetsprövning av Preems ansökan om utökad verksamhet.
Med anledning av detta planerar folkinitiativet Stoppa Preemraff en stor manifestation i Lysekil.

Efter förhandlingsmötet i Lysekil, som kommer att pågå i tre till fyra dagar, kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut.
Manifestationen den 10 mars kommer att uppmana regeringen att stoppa utbyggnaden av raffinaderiet och påbörja avvecklingen av det fossila.
I samband med domstolsförhandlingarna planerar initiativet även att tillkännage ett upprop med underskrifter från organisationer och personer som är motståndare mot utbyggnaden.
Initiativet Stoppa Preemraff är ett samarbete mellan en mängd olika organisationer och privatpersoner som motsätter sig utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv