”Många positiva processer har sjösatts inom socialnämnden”

Ulrika Häller Lundbäck (KD) och Thor Karlsson (LP.nu) efterlyser en större ödmjukhet i den nya nämnden

2015-01-23 Efter Krister Samuelssons (M) utspel om socialnämnden och det prekära budgetläget i gårdagens tidning är det nu flera ledamöter som är kritiska mot utspelet.
– Lite mer ödmjukhet hade varit på sin plats. Det finns många positiva förändringsprocesser som sjösatts och den nya organisationen behöver arbetsro, säger nämndens vice ordförande Ulrika Häller Lundbäck (KD) och ledamoten Thor Karlsson (LP.nu).
Ny 11-mannanämnd från årsskiftet

Av fullmäktige beslut har nya socialnämnden fått en budgetram på 329,2 miljoner med tillägg att eventuellt tillföra mer efter första tertialrapporten 2015.
Socialnämnden är den i särklass största nämnden med totalt 1115 anställda varav 599 är tillsvidareanställda, övriga är visstidsanställda varav 464 timavlönade.
Redan vid första sammanträdet konstaterades att budgeten för 2015 inte kommer att kunna hållas. Dels fick nämnden ta med sig ett underskott från 2014 när verksamheten drevs i två olika nämnder, dels har den ekonomiska ramen minskats med ytterligare tre miljoner.
Den nya socialnämnden är en 11-mannanämnd från årsskiftet med följande sammansättning:
Ordförande: Maria Forsberg (M), vice ordförande Ulrika Häller Lundbäck (KD), Krister Samuelsson (M), Anette Bjrömander (S), Ann-Charlotte Strömwall (FP), Siw Lycke (C), Thor Karlsson (LP.nu), Marie Lindgren (LP.nu), Maria Lundbom (LP.nu), Britt-Marie Kjellgren (KP), Sebastian Ahlqvist (SD).

Kd1 kopieraI gårdagens tidning gick Krister Samuelsson (M) ut och kritiserade både socialnämnden och ledningen.
”Om det visar sig att nämnden inte ens kommer i närheten av sin budgetram utan slutar året med ett underskott som är större än förra årets, måste frågan om tvångsförvaltning väckas, nämnden upplösas och frågorna flyttas till kommunstyrelsen”, sade han.

Uttalandet väcker känslor
Uttalandet väcker känslor hos flera nämndsledamöter.
I dagens tidning går sju olika politiker ut med ett svar på utspelet i en insändare. De sju politikerna är från tre olika partier och en blandning av ledamöter och ersättare i socialnämnden.
– Vi är bestörta, besvikna och arga på att en av våra ledamöter vänder sig till vår lokaltidning för att i stort underkänna både nämnd och förvaltning innan vi ens hinner komma hem efter vårt första möte. Vi tror inte att någon i socialnämnden ställer sig bakom  Krister Samuelssons uttalande. Vi ska jobba ihop i socialnämnden fyra år framåt och sådana här utspel förbättrar ju inte direkt samarbetsklimatet, säger Ulrika Häller Lundbäck och Thor Karlsson.
– Att som en nämndledamot gjort nu ger ju förvaltningen bara en ännu större uppförsbacke än vad den redan har.

”(M) borde stött vårt budgetförslag”
Ulrika Häller Lundbäck och Thor Karlsson anser att om Samuelsson verkligen ”ömmar” för socialnämndens verksamhet borde (M) ha stött budgetförslaget från dem i fullmäktige i fjol, som innebar 10 miljoner extra till nämnden.
– Moderaterna tog till och med strid emot vårt budgetförslag, konstaterar Ulrika Häller Lundbäck och Thor Karlsson.
Från och med januari 2015 är vård- och omsorgsnämnden och individ- och myndighetsnämnden sammanslagna till en gemensam socialnämnd med 11 ledamöter. Av dessa är över hälften helt nyinvigda politiker. I onsdags kallades ledamöterna till det första sammanträdet i stadshuset.
Efter fullmäktiges beslut har nya nämnden fått en budgetram på 329,2 miljoner med tillägg att eventuellt tillföra mer efter första tertialrapporten 2015.
Socialnämnden är den i särklass största nämnden med totalt 1115 anställda varav 599 är tillsvidareanställda, övriga är visstidsanställda varav 464 timavlönade.
Redan vid första sammanträdet konstaterades att budgeten för 2015 inte kommer att kunna hållas. Dels fick nämnden ta med sig ett underskott från 2014 när verksamheten drevs i två olika nämnder, dels har den ekonomiska ramen minskats med ytterligare tre miljoner.

Underskottet kan bli mellan 12-20 miljoner
Enligt tf socialchefen Lars-Göran Berg beräknas underskottet bli mellan 12-20 miljoner kronor.
–  Det är ju ingen nyhet att budgeten för socialnämnden inte kommer att hålla 2015. Det som vi tror att Samuelsson mest vänder sig emot är att alla sparåtgärder inte finns på plats redan idag, men hur skulle de kunna vara det? Vi har ju precis börjat arbeta i socialnämnden, den är helt ny, och vi har just haft vårt första sammanträde. Vi har ju knappt hunnit komma hem efter mötet förrän en kollega i nämnden går ut med sådana här uttalanden. Och hur vill han själv att socialnämnden ska spara pengar? Inte ett ord om det, konstaterar Ulrika Häller Lundbäck och Thor Karlsson.
Ett av besluten som socialnämnden tog vid mötet var förslag till detaljbudget för 2015.
– Den innehöll bara det som fullmäktige tidigare tagit beslut om, så där kände vi oss trygga. Det var ingen som reserverade sig mot beslutet, däremot gjorde Britt-Marie Kjellgren (KP)  en protokollsanteckning, säger Ulrika Häller Lundbäck och Thor Karlsson.

”Många positiva processer”
I tf socialchefen Lars-Göran Bergs föredragning redogjorde han för pågående processer som syftar till besparingar inom en mängd olika områden.
– Det är många positiva processer som dragits igång sedan ett halvår tillbaka. Lars-Göran Berg har bland annat börjat rota i kostnader för hyror, bilar, kost och timdebiteringssystem för hemtjänst, säger Ulrika Häller Lundbäck och Thor Karlsson.
Hur allvarlig är situationen för socialnämnden? Hur får man rätsida på situationen?
– Situationen har varit allvarlig länge och det ligger många gamla synder bakom, som handlar om dyra avtal och knepiga interndebiteringar. Vi måste få sätta oss in i situationen först. Vi har stort förtroende för Lars-Göran Berg, men han stannar bara juni månad ut, så rekrytering av en ny socialchef måste sättas igång snarast, menar Thor Karlsson.
– Det är fruktansvärt mycket pengar som ska sparas in, fortsätter Ulrika Häller Lundbäck. För att vi som politiker i socialnämnden ska få perspektiv på hur mycket pengar det handlar om, så är det enligt Berg jämförbart med att stänga Lysekilshemmet, men alla förstår ju att den typen av besparingar inte kommer att genomföras.
Besparingar har ibland gett ökade kostnader
Tidigare har besparingar inom socialnämnden lett till ökader kostnader.
Ulrika Häller Lundbäck pekar på ett beslut om intagningsstopp på Lysekilshemmet, som visade sig bli dyrare i slutändan.
– Dessutom införde man  anställningsstopp inom sjuksköterskekåren. Det visade sig  också blir dyrare, då man var tvungen att anlita dyra bemanningsföretag vid sjukskrivningar.
– Det finns flera exempel, där man försökt kapa kostnader genom att ”släcka bränder”, där man sparat kortsiktigt och fått högre kostnader på lite längre sikt, säger Ulrika Häller Lundbäck.
Thor Karlsson pekar på att det finns kostnader som belastar nämnden som egentligen inte hör hemma i socialnämnden. Det är t.ex. kost, bilar och hyror som rapporterats in i i det s.k. Kolada-systemet, som gör attnämnden får högre kostnader än grannkommuner och andra kommuner i samma storlek.

Subventioner belastar
Vidare förekommer olika typer av subventioner inom interndebiteringsystemet som belastar nämnden i budgeten.
– Maten för gymnasiet är till exempel mycket billigare än för äldreomsorgen. Socialnämnden köper maten av en kostenhet för cirka 5.200 kr/månad per vårdtagare, men får bara ta ut cirka 2.700 kr/mån av de som ska äta maten. Det är så stor skillnad att detta borde man ta hänsyn till när man bokför. Det handlar om flera miljoner per år totalt sett, konstaterar Thor Karlsson.
Hyresavtal till 2029
Vidare finns det dyra hyresavtal på Skärgårdshemmet som löper både till 2025 och 2029 som nämnden inte kommer ur.
– Det är många gamla synder som gör att situationen är som den är. Vi efterlyser mer ödmjukhet i socialnämnden, i alla fall i uppstarten av den nya nämnden. Organisationen måste få lite arbetsro. Det var fel att dela socialnämnderna och nu får vi försöka skapa en ny och sammanhållen organisation. Vi jobbar på bred bas och är helt medvetna om de stora utmaningar nämnden står inför, säger Ulrika Häller Lundbäck och Thor Karlsson.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv