I hörnet Valbogatan/Lasarettsgatan föreslås att de låga envåningsbyggnaderna kan rivas och ersättas av en större elva meter hög byggnad i fyra våningar. Detta är en av många förändringar som föreslås i den nya detaljplanen för sjukhusområdet som varit ute på samråd. Många kritiska synpunkter har kommit in. ”Om planen genomförs blir området mycket hårt exploaterat. Detta rimmar dåligt med omgivande befintlig bebyggelse som mestadels består av småskalig villabebyggelse”, är en av synpunkterna vid samrådet.

Många kritiska till mer bebyggelse vid sjukhuset

”Mer buller, ökad insyn, större trafikproblem”

2018-06-07 Många kritiska synpunkter har kommit in från närboende på förslaget till ny detaljplan vid Lysekils sjukhus.
Det handlar bland annat om mer buller, minskat sol-insläpp, ökad insyn och större problem med trafik och parkering.

Hela texten kan du läsa i papperstidningen eller e-tidningen. Du som prenumererar på papperstidningen (priset är 161 kronor/månaden) får dessutom den digitala tidningen på köpet. Du kan också välja att enbart prenumerera på e-tidningen (priset är 89 kronor/månaden). Ladda ner vår app ”Lysekilsposten” för iOS eller Android för att se bilder och kompletta artiklar.
Vill du också ha tidningen? Gör så som allt fler och mejla namn, adress och telefonnummer samt hur länge du vill ha tidningen till prenumeration@lysekilsposten.se Du kan också beställa en prenumeration här. Det går dessutom att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv