Mäklare dröjde med handpenning – varnas

Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd har utrett fallet

2016-04-24 Mäklaren i mellersta Bohuslän sålde klientens fastighet, men tog fem dagar på sig att överföra säljarens handpenning till hens konto.
Säljaren anmälde då honom till Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd som nu ger mäklaren en varning.

Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd har prövat om  fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i rätt tid utbetala deponerade medel till säljaren.

Fastighetsmäklaren meddelas en varning för att han inte har betalt ut handpenningen till säljaren i rätt tid. I varningen ingår en erinran dels för att han inte har noterat datumet för kopieringen av den identitetshandling som har legat till grund för kundkännedomen om uppdragsgivaren, dels för att han har brustit i journalföringen genom att inte anteckna korrekta datum för de åtgärder som han vidtagit i samband med förmedlingsuppdraget.

I en skrivelse till Fastighetsmäklarinspektionen har en säljare av två fastigheter…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv