”När det gäller skattehöjningen fanns det politiker som sade att skattehöjningen skulle gå till skolan. Med den budget som var på gång såg vi att det skulle bli ett stort underskott och det var mot den bakgrunden som vi tog beslut om skattehöjning”, sade kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S). I förgrunden syns Christina Gustafson (S).

(M) och (S) försvarade kraftfulla amorteringar på 44 miljoner

"Bästa resultatet någonsin för Lysekils kommun"

2015-05-22 Resultatet blev 13,5 miljoner under 2014, vilket är 5,2 miljoner bättre än budget och 9,7 miljoner bättre än föregående år.
I resultatet ingår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar på 4,2 miljoner.
Det mest uppseendeväckande under fjolåret var att kommunens skattehöjning inbringade närmare 12 miljoner och att kommunen amorterade sin skuld med hela 44 miljoner. Men amorteringen försvaras av nuvarande kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) och förre kommunalrådet Mats Karlsson (M).

Förre kommunalrådet Mats Karlsson (M) fastslog att kommunen aldrig haft ett så bra resultat som man redovisar för 2014.
– Vi ska vara medvetna om att kommunen inte fått några tillfälliga AFA-pengar, som räddat många kommuner tidigare. Vi har haft en ganska bra soliditet, alltså ganska bra med pengar i plånboken. Det bäddade alltså för att vi kunde betala en del av den låneskuld som vi hade. Vi har haft en tung låneskuld i den nämndspecifika delen på 280 miljoner. Om vi går tillbaka några år så budgeterade vi årliga ränteutgifter på 14-15 miljoner. Nu är vi i det läget att vi har låga räntor och god soliditet, och då betade vi av 44 miljoner på vår låneskuld. Jag är av den uppfattningen att om det rör sig om kommunal egendom vi säljer eller AFA-pengar att sådana pengar ska användas till amorteringar om det finns möjlighet. Vi har gjort ett fantastiskt resultat i den här kommunen om man ser till resultatet och amorteringarna.
– Vi kan även konstatera att det egna kapitalet har förbättrats med 13,5 miljoner. Soliditeten har samtidigt ökat med 2,2 procent. Detta tyder på att vi är på rätt väg. Vi har förändrat kursen ganska rejält.

När det gäller skattehöjningen kontra amorteringar säger Jan-Olof Johansson (S):
– När det gäller skattehöjningen fanns det politiker som sade att skattehöjningen skulle gå till skolan. Med den budget som var på gång såg vi att det skulle bli ett stort underskott och det var mot den bakgrunden som vi tog beslut om skattehöjning. Vi har under senaste åren satsat på skolan, framför allt investereringar i lokaler. I pipeline ligger investeringar i Gullmarskolan och Mariedalsskolan. Vi ser även att vi behöver tillskjuta mer resurser till skolan.

Läs mer i papperstidningen

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv