Oppositionen vill satsa på arbetsmiljön och socialnämnden

Lägger en skuggbudget – även skolan får mer pengar

2014-11-25 På torsdag kväll ska kommunfullmäktige i Lysekil ta 2015 års budget, och plan för 2016 och 2017.
Förslaget är ett överskottsmål på 3 procent, vilket innebär 23 miljoner kronor.
Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna tror inte på liggande förslag.

– Vi anser att målet är orealistiskt. Vi tror dock att ett överskott på 10 miljoner kronor, det vill säga 1 procent i överskott är möjligt att nå. Detta innebär exempelvis att socialnämnden i stort sett får behålla sina anslag, medan grundskolan får ett extra tillskott och extra resurser tillförs kommunstyrelsen för arbetsmiljöfrämjande åtgärder, säger oppositionens talesman Ronald Rombrant.

För de som följer Lysekilspolitiken så kan oppositionens skuggbudget ses som en kraftig vänstersväng. Även om man i sitt budgetförslag till följande år, 2016 och 2017, är tillbaka på ett överskottsmål på 3 procent.

Oppositionens ”nya” budget innebär att torsdagens fullmäktige blir extra intressant. Det kan uppstå ett scenario med två tydliga sidor, vänster och höger, där Socialdemokraterna sällar sig till den borgerliga sidan.

Vänsterpartiet och Kommunistiska Partiet kan komma att stödja oppositionens budgetförslag, som i summorna till verksamheterna ligger mycket närmare dessa partiers önskemål än grundförslaget. Även Sverigedemokraternas tre mandat kan komma att spela en viktig roll.

2016 och 2017 är oppositionens mål att nå ett överskott på 3 %.

– Men för att nå dit förutsätts att vi förutom socialnämnden även analyserat verksamheterna under kommunstyrelsen. Inte minst måste dessa analyser särskilt belysa roller, styr- och ledningsprocesser med mera. Överskottsmål på 3 procent behöver vi för att bland annat finansiera framtida satsningar utan att öka på vår låneskuld.

Jämfört med liggande budgetförslag så tillför oppositionen 10 miljoner till socialnämnden. Denna summa motsvarar ungefär vad de två socialnämnderna tillsammans missar målet i årets budgetram. Från 2015 kommer det återigen att vara en socialnämnd.

Utbildningsnämnden, en sammanslagning av Gymnasie- och bildningsnämnd, tillförs 2 miljoner i en permanent ramhöjning.

Under hösten har Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna träffat ledande tjänstemän inom kommunen samt fackliga företrädare.

– Diskussionerna har bekräftat det vi misstänkte, att kommunen måste förbättra arbetsmiljön, vi måste lyssna på vår personal och skapa ordning och reda. Detta kommer också leda till besparingar, säger Ronald Rombrant.

I oppositionens budgetförslag får kommunstyrelsen 1 miljon kronor för arbetsmiljöfrämjande insatser, samt uppdraget att utreda dels socialnämndens kostnader, dels kommunstyrelsens alla verksamheter. Den sammanlagda kostnaden på 2,5 miljoner kronor täcks till största del genom en höjning av borgensavgifterna för flera kommunala bolag, dock inte Lysekilsbostäder.

– Vi hoppas på att presidiet prövar möjligheten att ställa hela budgetpaket mot varandra och inte bara enskilda att-satser. Skulle man välja, som vi alltid har gjort, att ta att-sats för att-sats, då kommer vi att få hålla på hela natten, avslutar Ronald Rombrant.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv