"Den bottenplacering som Lysekil har i denna näringslivsranking kan bara lösas genom fler nöjda företagare som verkar i kommunen och som också berättar det i undersökningarna. Det kommer inte att fungera med mindre samarbete och den inställning som Lysekilspartiet visar upp", säger Ulf Bertilsson, som har varit aktiv i NäringslivsCentrums styrelse sedan 2006.

”Lysekilspartiet har fel attityd till NäringslivsCentrum”

2022-06-15 Ulf Bertilsson, tidigare ordförande i NäringslivsCentrum i Lysekil, reagerar starkt på utspelet från oppositionsrådet Ronald Rombrant, Lysekilspartiet, i tisdagens tidning. I kommunstyrelsen yrkade Ronald Rombrant att kommunen ska träda ur som medlemmar i föreningen NäringslivsCentrum (NLC), då det finns risk för att kommunens anställda kan utsättas för jävs- eller lojalitetskonflikter när man har en styrelseplats.
– Den bottenplacering som Lysekil har i näringslivsrankingen kan bara lösas genom fler nöjda företagare som verkar i kommunen och som också berättar det i undersökningarna. Det kommer inte att fungera med mindre samarbete och den inställning som Lysekilspartiet visar upp, säger Ulf Bertilsson, som själv är verksam som företagare i Lysekil.

Ulf Bertilsson har varit medlem av och aktiv i Näringslivscentrum (NLC) från 2006 och fram till idag och har följande kommentar till Ronald Rombrants utspel om att kommunen bör begära uträde ur NLC.
– Det har under alla dessa år varit ett fåtal beslut där jävs eller lojalitetsliknande situationer funnits på agendan. Då har som brukligt är den som varit berörd inte deltagit i diskussionen/beslutet. Vi har under dessa år också lämnat bottenligan och under några år varit ca: 100 placeringar bättre i näringslivsranking än idag.
– Det är svårt för mig att förstå hur några tillfällen av ”jävs/lojalitetsliknade situationer” under 20 års tid kan ge de slutsatser som du skriver om i din artikel. Det är för mig att leta problem och ger helt fel signaler från kommunen. Människor som engagerar sig i och jobbar ideellt för att hjälpa till att förbättra vårt näringslivsklimat, vill inte höra från dig som ledande politiker att det är ett problem.
– Näringslivscentrum jobbar under slogan ”Tillsammans är vi starka!” och är och har varit vår ledstjärna under åren. Man kan önska sig en mycket större ödmjukhet och förståelse för alla oss som jobbar ideellt för olika ändamål i föreningsverksamhet. Det behövs mer av idealitet för ett starkt samhälle och då är det viktigt att leta efter lösningarna. Den bottenplacering som Lysekil har i denna näringslivsranking kan bara lösas genom fler nöjda Företagare som verkar i kommunen och som också berättar det i undersökningarna. Det kommer inte att fungera med mindre samarbete och inställningen som din artikel i LP visar upp Ronald, avslutar Ulf Bertilsson.

Här nedan publiceras insändaren från tisdagen den 14 juni i det aktuella ämnet från Ronald Rombrant, Lysekilspartiet.

Därför vill vi att kommunen träder ur NäringslivsCentrum

Reservation mot beslut i ärende 8. Översyn av kommunens medlemskap i Näringslivscentrum i Lysekil
I slutet av maj i år presenterade Svenskt Näringsliv sitt årliga enkätsvar om företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner. Vi fick ännu lägre betyg än 2021, då vi hamnade på plats 277. Vi fick näst sämst betyg bland kommunerna i Västra Götaland…Själva rankingen kommer först i september, men av enkätsvaren nu att döma kommer vi sannolikt att falla ännu lägre. Alltsedan 2002 då mätningarna startade harvar vi i det absoluta bottenskiktet.

2002 var också året då Lysekils kommun tillsammans med Företagarna och Svensk handel bildade den ideella föreningen Näringslivscentrun (NLC). Från början satt politiker i NLCs styrelse, men allteftersom politikerna upplevde att de satt på dubbla stolar skickade politiken istället dit anställda från kommunens näringslivenhet att representera kommunen.
Vid senaste kommunstyrelsemötet den 8 juni var frågan om medlemskap uppe för beslut. Representanter för förvaltningen beskriver sin roll i styrelsen som ”problematisk”, de skriver bl a:
• Kommunens anställda kan utsättas för jävs- eller lojalitetskonflikter när man har en styrelseplats
• Kommunen sitter inte som medlemmar i några av de andra företagar- och samhällsföreningarna vilket kan upplevas som orättvist eller särbehandling.
• Även om målsättningen är att samverka kan situationer uppstå där parterna är av olika uppfattning, att kommunen då är medlemmar eller har en styrelsepost är olämpligt.

Av skälen som anförts ovan är det förvaltningens uppfattning att det kan finnas skäl för att begära utträde ur föreningen. Förvaltningen anser dock att innan man fattar beslut om att lämna föreningen så görs ett gemensamt försök att renodla roll- och ansvarsfördelning…
Lysekilspartiet är av åsikten att hur mycket dialog kommunen än har med NLC går det inte undvika jävs- och lojalitetskonflikter så länge som kommunen är medlem i föreningen och tillsätter styrelsemedlemmar. Vi anser att kommunen ska ha en god dialog med alla bransch- och näringslivsorganisationer som har företag som är verksamma i Lysekils kommun. Helst anser vi att kommunen ska ha en direktkontakt med kommunens företag och företagare.
Vi anser att det krävs ett ordentligt omtag för att få upp kommunen ur bottenträsket i Svenskt Näringslivs ranking. Ett första omtag är att tydliggöra roller och ansvar, där vi vill att kommunen träder ur NLC. Medlemskapet i en förening ihop med två branschorganisationer – det finns totalt ett 50-tal bransch och näringslivsorganisationer i Sverige – är ett första steg.
Vårt förslag om ett utträde ur föreningen – men ändå fortsätta att ha men god dialog med NLC – röstades ned. Mot bakgrund av att konstruktionen är omöjlig ur ett roll- och ansvarsperspektiv gör vi ändå bedömningen att kommunen på sikt kommer att dra sig ur föreningen. Åtminstone om förnuftet får råda. Tyvärr dröjer det därmed ytterligare år innan vi får rätta till detta ”fel”, istället för handling blir det nu ytterligare långbänk…
Ronald Rombrant
gruppledare för Lysekilspartiet

 

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv