Badhusberget är ett av de områden där LysekilsBostäder har många hyreslägenheter.

LysekilsBostäder vill höja hyrorna med 8,9%

Hyesgästföreningen: "bortom all orimlighet”

2023-11-30 LysekilsBostäder vill höja hyrorna med 8,9 procent från 1 januari 2024. Yrkandet baseras på den vägledning som hyresmarknadens parter är överens om.
Nu väntar förhandlingar med Hyresgästföreningen för att se på de lokala förutsättningarna.

Hög inflation, höjda räntor och energikostnader har medfört att boende, antingen det är i villor, bostadsrätter eller hyreslägenheter, blivit klart dyrare under senaste åren.
När det gäller de allmännyttiga bolagen i Sverige så har hittills ett 50-tal av dessa offentliggjort sina yrkanden för hyrorna 2024. Det genomsnittliga yrkandet för dessa ligger på 8,7 procent.
LysekilsBostäders yrkande ligger alltså nära genomsnitttet.
Sotenäsbostäders yrkande ligger på 11,6 procent.
Spannet sträcker sig från 4,1 procent som yrkas av Grums Hyresbostäder i Värmland till 17,5 procent, som är utgångsbudet hos Gotlandshem.

Trepartsmodell
LysekilsBostäder skriver i ett pressmeddelande att Hyresmarknadens parter (Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta) har kommit överens om en vägledning (”Trepartsmodellen”) som ska tillämpas vid de årliga hyresförhandlingarna.
Vägledningen innebär att chefsekonomerna från vardera part fyller modellen med siffror från SCB, Konjunkturinstitutet och Riksbanken när det gäller kostnads- och ränteutveckling de senaste tre åren. Därefter läggs lokala förändringar in för taxor och avgifter med siffror från Nils Holgersson-rapporten som innehåller siffror från allmännyttiga bostadsföretag från olika delar av Sverige.
Faktorerna tilldelas sedan olika vikt. I LysekilsBostäders fall har man föreslagit en viktning som hänger ihop med bolagets kostnadsfördelning.
Man ser bland annat på taxebundna avgifter, förvaltning och underhåll, räntekostnader samt inflation. På så sätt kommer man fram till en, enligt fastighetsägaren, skälig nivå på hyreshöjningen.
– Yrkandet bygger på beräkningar som görs på samma sätt för alla hyresfastigheter i hela Sverige. Baserat på yrkandet startar nu förhandlingarna genom att vi tillsammans med Hyresgästföreningen tittar på de lokala förutsättningarna. Dessa kommer att vara grund-stenarna för årets förhandling, säger Christina Johansson vd på LysekilsBostäder.

Eftersträvar balans
Det kommunala bostadsföretaget påpekar också att man eftersträvar en balans mellan rimliga hyror och möjligheten att bibehålla och förbättra bostadsstandarden.
Christina Johansson påpekar att bolagets ambition är att öppet kommunicera med sina hyresgäster för att tydligt förklara de bakomliggande orsakerna till hyresjusteringarna.
LysekilsBostäder ägs av Lysekils kommun och har närmare 1200 hyreslägenheter och ett 60-tal kommersiella lokaler. De flesta lägenheterna finns i Lysekil centralort, men lägenheter finns även i Brastad, Brodalen, Fiskebäckskil och Grundsund.

Hyresgästföreningen: ”Kravet bortom all orimlighet”

Så här säger Hyresgästföreningen om LysekilsBostäders yrkande:
”Hyresgästföreningen, som representerar LysekilsBostäders hyresgäster, anser att kravet är bortom all rimlighet.
Bostadsbolaget måste vara beredd på sjunkande marginaler, vilket är den verklighet som gäller för hyresgästkollektivet och många andra företag när det är tuffa tider”.

– Hyresgästerna är mycket hårt pressade av ökade levnadskostnader och höga hyreshöjningar. Många har under lång tid haft svårt att få sin hushållsbudget att gå ihop. Därför måste Lysekilsbostäder på alla sätt försökt hantera kostnadsökningarna, genom exempelvis rationaliseringar och effektiviseringar innan det talas om hyreshöjningar. Något annat är inte rimligt och det kan vi inte acceptera, kommenterar Sophia Fors, som leder Hyresgästföreningens förhandlingsgrupp.
Bostadsbolagets krav skulle för en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter innebära att hyran går upp 510 kronor i månaden eller 6 120 kronor per år, det vill säga mer än en extra månadshyra.
Förra året krävde Lysekilsbostäder 6,4 procent, men efter förhandling med Hyresgästföreningen stannade höjningen på fyra procent.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv