Som Lysekilsposten tidigare har rapporterat om så sade LysekilsBostäders styrelsen nej till liggande förslag gällande projektering av en ny ambulansstation. Ärendet skickades nu vidare till Lysekil Stadshus AB, där det ännu inte har varit uppe för hantering.

LysekilsBostäder kräver ett tydligt uppdrag från Lysekil Stadshus AB

Styrelsen sade nej till liggande förslag – turerna kring ny ambulansstation i Lysekil fortsätter

2017-03-02 Lysekilsbostäders styrelse beslutade att inte bifalla förslaget att teckna avtal med Västfastigheter om att bygga en ny ambulansstation i Lysekil.
I stället kräver man att styrelsen ska få ett tydligt uppdrag från moderbolaget Lysekils Stadshus AB, för fortsatt hantering av ambulansprojektet.

Nu är protokollet från LysekilsBostäders senaste styrelsemöte justerat och därmed också offentligt. Som Lysekilsposten ridigare har rapporterat så sa styrelsen nej till liggande förslag och skickade tillbaka ärendet till Lysekil Stadshus AB, där det ännu inte har varit uppe för hantering.

Ett nej blev ett ja

Det är inte helt enkelt att hänga med i turerna kring den…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv