Plattformarna vid Lysekilsbanan i Brastad (bilden) och Hallinden kostade cirka 900 000 kronor, men kom bara till användning under en sommar, förra sommaren. Nu har Trafikverket meddelat Västra Götalandsregionen att det inte blir någon trafik med persontåg på Lysekilsbanan i sommar. Banan är också hotad på sikt i sin helhet.

Lysekilsbanans framtid hotad

Trafikverket planerar dra in underhåll – ingen persontågstrafik i sommar

2016-01-23 Läget ser dystert ut för Lysekilsbanan just nu. Trafikverket har meddelat att det inte blir någon trafik med persontåg till och från Lysekil i sommar.
På sikt är hela banan hotad, även trafiken med godståg.
– Vi ser inget som talar för fortsatt trafik på Lysekilsbanan, säger Bengt Rydhed, ställföreträdande regionchef vid Trafikverket.
– Beskedet är oroande och riskerar att äventyra handelshamnen, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S).
– Var långsiktig och uthållig, kommenterar Tor Carlsen, VD i Lysekils Hamn AB.

De senaste åren har det funnits ett visst hopp för tågtrafiken på Lysekilsbanan. Sommaren 2014 startade försöksverksamhet med persontåg på banan mellan midsommar och en dryg vecka in i augusti. Även sommaren 2015 har denna trafik pågått.

I april i fjol gick det första godståget på Lysekilsbanan sedan 2010, lastat med järnvägsräls från England till Trafikverkets verkstad söder om Hallsberg. Sedan har dessa transporter fortsatt med räls, sammanlagt 11 000 ton under 2015.

Godstransporterna med järnvägsräls fortsätter på Lysekilsbanan under 2016 med ungefär samma volymer.

Underhåll kan upphöra

Men på några års sikt är det, enligt Bengt Rydhed, högst osäkert om underhållet kommer att fortsätta på Lysekilsbanan.

– Vi har nu haft en period under 2014 och 2015 då vi undersökt om det gått att få upp godsvolymen på Lysekilsbanan. Frånsett de transporter som sker av järnvägsräls för Trafikverket så har det inte blivit någon mer godstrafik under de här åren, säger Bengt Rydhed och fortsätter:

– När det gäller persontåg så har det gått några ströturer varje dag på sommaren med ett genomsnittligt antal resande på…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv