Närsjukhusen och specialistmottagningarna i Lysekil Bäckefors och Strömstad kommer att drivas vidare av regionen även under 2024 efter ett beslut av regionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd.

Lysekils sjukhus räddas kvar ett år – osäkert vad som händer sedan

2023-03-27 Närsjukhusen och specialistmottagningarna i Lysekil, Bäckefors och Strömstad kommer att drivas vidare av regionen även under 2024 efter ett beslut av regionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd.

Förslaget att lägga ner när-sjukhusen i Strömstad och Lysekil – och placera ett nytt i Håby skickades vidare till regionens strategiska hälso- och sjukvårdsnämnd.

Avtal med NU-sjukvården förlängs tills vidare
Under operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde onsdagen den 22 mars beslutades bland annat att ge i uppdrag att förlänga avtalet med NU-sjukvården om fortsatt drift av närsjukhusen.
Tidigare genomförde den numera nedlagda norra hälso- och sjukvårdsnämnden en genomlysning av vården i Fyrbodal. Genomlysningen resulterade i ett förslag för nära specialiserad vård i Fyrbodal som den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för från och med i år.
Vid sammanträdet beslutades att ansvarig tjänsteperson får i uppdrag att förlänga avtalet med NU-sjukvården att driva när-sjukhusen i väntan på politisk beredning av förslaget. Det är viktigt för att säkerställa invånarnas tillgång till nära specialiserad vård.

Närsjukvårdsteam
Närhälsan har sedan tidigare ett utökat uppdrag att driva närsjukvårdsteam i Fyrbodal. Teamen finns redan på plats i delar av området men nu ska det genomföras fullt ut. Det innebär en överflyttning av uppdrag som idag ligger på NU-sjukvården under 2024.
Avtal om samverkande sjukvård tillsammans med kommunerna i Fyrbodal är uppsagda men löper under 2023 för att stödja en ordnad övergång till närsjukvårdsteamen Teamen erbjuder sjukvård i hemmet så patienterna kan vårdas hemma istället för på sjukhus.
Politisk process
Samtidigt fortsätter en politisk process för den totala nära vården i Fyrbodal.
–Både närsjukhus och när-sjukvårdsteam är viktiga delar i den nära vården. Vi behöver ta ett helhetsgrepp för att säkra god vård i hela området. Därför är jag mycket glad för att vi idag har beslutat om ytterligare utbyggnad av närsjukvårdsteam i Dalsland, säger My Alnebratt (S), ordförande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv