Nordväst om Fjällastugan, inte långt från dammen vid Fjälla, planerar Lysekils kommun att anlägga ett utegym och ansöker nu om dispens från bestämmelserna som gäller naturreservatet.

Lysekils kommun vill anlägga utegym intill Fjällastugan

Ansöker hos Länsstyrelsen om dispens från reservatsbestämmelserna

2016-08-04 Lysekils kommun ansöker hos Länsstyrelsen om dispens för att anordna ett utomhusgym intill Fjällastugan. Dessutom vill man renovera sportstugan i anslutning till fotbollsplanen. Projektet är en del i ett större sammanhang där integration av nyanlända ungdomar är en viktig del.

I och med att Gullmarsskogen-Fjällaområdet är ett naturreservat sedan 1977 måste Länsstyrelsen ta ställning till om man kan ge dispens för de planer som Lysekils kommun har inom området.

Enligt bestämmelserna om reservatet är det förbjudet att uppföra nya byggnader och att schakta, fylla och tippa jordmassor.

Det aktuella området är…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv