Det är Företagarna i Lysekil som ansökt om projektmedel hos Leader. Dessa medel ska användas till att finansiera en åtgärdsvalsstudie av en fast förbindelse över Gullmarn i form av en flytande bro likt Nordhordalandsbron i Norge.

Lysekils kommun bidrar till studie för flytande bro

2021-09-08 Kommunstyrelsen i Lysekil har beslutat att säga ja till att medfinansiera ett Leaderprojekt som handlar om att ta fram en åtgärdsvalsstudie för en fast förbindelse över Gullmarn. Summan uppgår till 480 000 kronor.
Frågan är av avgörande vikt för näringslivets utveckling i Lysekil, menar Företagarna, som själva kommer att bidra med 200 000 kronor.

Det är Företagarna i Lysekil som ansökt om projektmedel hos Leader. Dessa medel ska användas till att finansiera en åtgärdsvalsstudie av en fast förbindelse över Gullmarn i form av en flytande bro likt Nordhordalandsbron i Norge.

Tidigare har Socialdemokraterna och Lysekilspartiet sagt nej till en mer omfattande finansiering av en brostudie.

– När frågan om att finansiera en åtgärdsstudie kom upp under försommaren handlade det inte om att medfinansiera ett Leaderprojekt, utan om att stå för nästan hela kostnaden själva. Då pratar vi inte om maximalt 480 000 kronor utan om 2 miljoner kronor eller mer då kostnaden för en åtgärdsvalsstudie är oviss. De två största partierna S och LP gick inte med på en sådan medfinansiering, utan kunde som alternativ stå för en miljökonsekvensundersökning så att projektet inte skulle stanna upp, kommenterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S).

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i förra veckan att finansieringen av bidraget till Leader-projektet får ske inom budgeten 2023. Thomas Andersson 0523-667084 thomas@lysekilsposten.se

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv