”Samtliga pensionärsföreningar samt Lysekils handikapp­råd är eniga om att det behövs fler äldreboenden i Lysekil i framtiden”, det säger Frank Olsson, ordförande i PRO Lysekil, Kajsa Hagman, styrelseledamot i SPF Gullmaren och Lars Jansson, ordförande i SPF Gullmaren.

”Lysekils kommun behöver fler äldreboenden i framtiden”

Det menar samtliga pensionärsföreningar i kommunen

2016-11-04 Samtliga pensionärsföreningar samt Lysekils handikapp­råd är eniga om att det behövs fler äldreboenden i Lysekil i framtiden. De anser att kommunen är alldeles för defensiva och bara skjuter problemen framför sig.

Pensionärsföreningarna ser oroväckande på framtiden, då kommunpolitikerna talar om att ersätta Lysekilshemmet, som idag har 73 platser, med det nya äldreboendet i Fiskebäck, där det bara planeras 60 platser.

– Ekvationen går inte ihop, då kommunens egna framtagna befolkningsprognos säger att gruppen 75 år och äldre under de kommande 10 åren kommer att öka med minst 500 personer. Om inte den här prognosen stämmer så är det ändå säkert att antalet äldre ökar avsevärt, det är fakta, påpekar Frank Olsson, ordförade i PRO Lysekil, Kajsa Hagman, styrelseledamot i SPF Gullmaren och Lars Jansson, ordförande i SPF Gullmaren.

 

Läs mer på:
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

 

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv