Lysekils fullmäktige godkände borgen till Rambo på 23 miljoner

”Kommunkoncernen tjänar cirka en miljon över lånets löptid”

2016-02-26 Lysekils fullmäktige var helt eniga i sitt beslut att bevilja Rambo AB en kommunal borgen på 23,3 miljoner kronor för investeringar i nytt insamlingssystem.
– Inte roligt att öka våra borgensåtagande, men över lånets löptid innebär borgensavgiften och återbäringen intäkter till kommunen på runt en miljon kronor, pengar som vi kan använda till skolan eller annat viktigt, fastslog oppositionsrådet Ronald Rom-brant, Lysekilspartiet.

Det regionala avfallsbolaget Rambo AB har genom sin ordförande Ralf Olofsson och sin vd Lars Johansson hemställt om att kommunen tecknar ny borgen på 23,3 miljoner kronor.

Borgen används som säkerhet för externt upptaget lån till investeringar i fordon och kärl i samband med införande av nytt insamlingssystem i Lysekil.

Lånet kommer bolaget att amortera på åtta år och kommunens borgensåtagande följer tidsmässigt denna period och upphör följaktligen när lånet är löst…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv