Lysekil-Sotenäs-Munkedal fortsätter tappa invånare

Kraftig ökning i Uddevalla och Göteborg

2014-11-10 I Lysekil, Sotenäs och Munkedal minskade invånarantalet med sammanlagt 47 personer under tredje kvartalet.
Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån.
De tre kommunerna är de enda där befolkningen minskat under tredje kvartalet i Bohuslän.
Tendensen är tydlig att de större kommunerna fortsätter sin ökning av invånarantalet.
Sedan 1 januari har Lysekil minskat med 55 personer, medan Munkedal ökat 44.

SCB:s siffror visar att Lysekil under tredje kvartalet (1 juli-30 sept.) minskade med 21 personer till  14 314. Sotenäs minskade med 13 till 8 926 och Munkedal minskade också med 13 till 10 249.
Det var inga stora skillnader mellan antal födda och döda i de tre kommunerna under tredje kvartalet. Skillnaden var som mest i Sotenäs (5 fler döda än födda). Flyttningsnettot var negativt i de tre kommunerna, dvs fler flyttade från kommunerna än till dem. Under tredje kvartalet brukar en del av förklaringen vara att ungdomar flyttar till större städer för att studera.
Det tredje kvartalet i år var det bara Lysekil, Sotenäs och Munkedal som fick se sina invånarantal minska av de bohuslänska kommunerna.
Övriga kommuner i Bohuslän ökade sina invånarantal, eller för Orusts del, låg på oförändrat.
Den långsiktiga trenden är tydlig att medelstora och större städer i Bohuslän/Västra Götaland ökar sina invånarantal.
Under tredje kvartalet ökade exempelvis Uddevalla med hela 134 till 53 468. Trollhättan ökade med 87 till 56 818, medan Vänersborg ökade med 75 till 37 829.
I norra Bohuslän ökade Tanum med 28 till 12 340 och Strömstad med 62 till 12 630.
Söderut i Bohuslän ligger Orust kvar på 15 067 (ingen förändring), medan Tjörn ökat med 39 till 15 091.
Göteborg står för en osedvanligt stor befolkningsökning för ett enskilt kvartal. Ökningen under tredje kvartalet uppgick till 3 342 och invånarantalet är nu 540 132.
På måndagen kom även SCB:s siffror över förändringar i invånarantal från 1 januari till 30 september i år. De siffrorna visar för Lysekils del en minskning med 55 personer, Sotenäs minskade med 2 under årets tre första kvartal, medan Munkedal, som hade en stark utveckling första halvåret, ökat med 44 personer sedan 1 januari i år.

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv