Lysekil ökade med 25 under första kvartalet

Minskning för Sotenäs och Munkedal

2015-05-11 Förra året var Lysekil den kommun som minskade mest i Västra Götalands län. Men årets första tre månader har blivit bättre. Lysekil ökade med 25 och skiljde sig därmed från Sotenäs och Munkedal som inlett 2015 med en minskning av befolkningen.

Befolkningssiffrorna för förra året var ingen uppmuntrande läsning för Lysekils del, -70, vilket var den största minskningen i hela Västra Götalands län under 2014.
Men 2015 har börjat betydligt bättre, visar befolkningssiffrorna för första kvartalet, som kom från Statistiska Centralbyrån på måndagsförmiddagen.
Ökningen uppgick till 25 personer, beroende på en större inflyttning än utflyttning, 192 respektive 148. Lysekils kommun har en relativt stor andel äldre i befolkningen, vilket märks genom att fler dör jämfört med hur många som föds (49 döda, 29 födda under första kvartalet).
Läs mer i papperstidningen.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv