Lysekil minskade med 70 i fjol

Kraftigaste minskning i hela Västra Götalands län

2015-02-19 Lysekil var den kommun som minskade mest i invånarantal i Västra Götalands län under 2014.
Det visar siffror som Statistiska Centralbyrån publicerade på torsdagen.
Minskningen i Lysekils kommun uppgick till 70 personer. Sotenäs ökade med tre, medan Munkedal ökade med 38 under fjolåret.
Uddevalla kommun fortsatte under 2014 sin kraftiga befolkningsökning, med nära 500 personer, och har nu ett invånarantal på över 53 500.
Störst folkökning någonsin i Sverige

Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till 9 747 355 personer. Det är en ökning med 102 491 personer jämfört med året innan. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring med 126 966 personer, konstaterar Statistiska Centralbyrån, SCB.

Under året ökade Sveriges folkmängd med 102 491 personer vilket för första gången innebar en folkökning på över 100 000 personer under ett enskilt år. Folkökningen var 12 600 personer högre än det tidigare rekordåret 1946.
Till den totala folkökningen bidrog 44 608 kvinnor och 57 883 män. Folkökningen är högre för männen än för kvinnorna och så har det varit sedan 1995. Ända sedan den svenska befolkningsstatistikens födelse 1749 har det alltid funnits fler kvinnor än män i befolkningen. Då männen har ökat mer än kvinnorna under de senaste åren har kvinnoöverskottet stadigt minskat. Vid utgången av 2014 fanns det 4 875 115 kvinnor och 4 872 240 män, endast 2 875 fler kvinnor än män. Kvinnoöverskottet förväntas fortsätta minska och enligt SCB:s beräkningar förväntas männen i mitten av mars 2015 för första gången bli fler än kvinnorna.
Folkökningen under 2014 berodde både på ett födelseöverskott, skillnaden mellan födda och döda, och ett invandringsöverskott, det vill säga skillnaden mellan invandrade och utvandrade. Födelseöverskottet uppgick till 25 931 personer, 10 215 kvinnor och 15 716 män, och invandringsöverskottet uppgick till 75 729 personer fördelat på 33 946 kvinnor och 41 783 män. Födelseöverskottet har under de senaste fem åren varierat mellan 21 000–26 000 personer per år. Invandringsöverskottet har varierat betydligt mer, mellan 45 000 och 76 000 personer.
Kriget i Syrien medför fortsatt hög invandring
Trots att invandringen under 2013 var den dittills högst uppmätta fortsatte invandringen att öka under 2014. Under året invandrade 126 966 personer fördelat på 57 853 kvinnor och 69 113 män.
Den enskilt största invandringsgruppen förra året var personer födda i Syrien, drygt         26 000 eller var femte invandrare var syrienfödd. Vanligtvis brukar den största invandringsgruppen vara personer födda i Sverige, men under 2014 var närmare 11 000 fler invandrare födda i Syrien än återinvandrare födda i Sverige.
Under perioden 2005–2011 var antalet syrienfödda invandrare som högst 1 800 personer under ett år. År 2012 när krisen i Syrien började bli påtaglig i Sverige, invandrade 5 349 personer. Under 2013 ökade invandringen av syrienfödda till 14 397 personer och under 2014 med ytterligare 26 113 personer, 10 025 kvinnor och 16 088 män.
Folkmängden ökade i sex av sju kommuner
Under 2014 ökade befolkningen i 248 av Sveriges 290 kommuner. Det är 42 kommuner fler än året innan då 206 kommuner hade en folkökning.
Den största folkökningen hade som vanligt de tre storstads-kommunerna. Störst folkökning hade Stockholms kommun där folkmängden ökade med 14 289 personer, 6 546 kvinnor och 7 743 män. Det innebar även att folkmängden numera överstiger 900 000 personer. Andra kommuner som passerade befolkningsmässiga milstolpar förra året var Eskilstuna, 100 000, Järfälla, 70 000, Östersund och Varberg, 60 000, Värmdö och Ängelholm, 40 000, Karlskoga, 30 000 samt Håbo och Mora, 20 000.
Den procentuellt största folkökningen 2014 stod Sundbyberg för med drygt 3,4 procent, följd av Knivsta med knappt 3,4 procent.
Främsta anledningen till kommunernas folkökning var den höga invandringen till Sverige. Samtliga kommuner utom tre, Svedala, Hammarö och Haparanda, hade ett mer eller mindre betydande invandringsöverskott. I mer än hälften av kommunerna var det fler som avled än som föddes. Dessutom hade 159 kommuner ett inrikes flyttunderskott.
Störst folkminskning under 2014 hade de två värmlandskommunerna Hagfors, minus 150 personer och Årjäng, minus 149 personer. Trots att norrbottenskommunen Arjeplog hade ett invandringsöverskott på 27 personer minskade folkmängden med 73 personer vilket gav den största procentuella folkminskningen förra året på 2,4 procent.

Befolkningssiffrorna för den 31 december 2014 som kom från SCB på torsdag morgon var ingen uppmuntrande läsning för Lysekils kommun. Invånarantalet minskade med 70 under 2014 och är nu 14 299 personer. Det är långt från den vision som kommunledningen i Lysekil satte upp för några år sedan. Då var förhoppningen att invånarantalet år 2015 skulle ha kommit upp till 15 500 i Lysekils kommun. Den siffran nåddes i mitten av 90-talet, men sedan dess har invånarantalet stadigt gått ned i kommunen, med några få års undantag. En befolkning med en stor andel äldre och en utflyttning som oftast överstigit inflyttningen har lett till att invånarantalet nu är nere på nivåer som man får gå tillbaka till början av 1970-talet, före Scanraffs tillkomst, för att hitta.
Under 2014 avled betydligt fler invånare än vad som föddes i Lysekils kommun (se tabell). Detta i kombination med att antalet utflyttade var klart fler än antalet inflyttade under året gjorde att den kraftiga befolkningsminskningen var ett faktum.
Siffrorna på församlingsnivå kommer att presenteras i kommande LP, men i stora drag är det Lysekils tätort och Brastad som tappat invånare under 2014.
Marginell ökning
Sotenäs lyckades under fjolåret stå emot en ytterligare befolkningsminskning. Under 2013 minskade befolkningen i Sotenäs med hela 76 personer. Men under 2014 vändes detta till ett litet plus på tre personer och invånarantalet 31 december 2014 var 8 931.
En förhållandevis stor andel av befolkningen är – liksom i Lysekil – äldre i Sotenäs, vilket innebär betydligt fler som avlidit än vad som fötts. Där-emot hade Sotenäs ett positivt flyttningsnetto som gjorde att kommunen lyckades öka marginellt.
Ökning i Munkedal
Befolkningen i Munkedals kommun har inte lika hög andel äldre, vilket märks på att antal döda och antal födda balanseras på ett ungefär. Med ett positivt flyttningsnetto uppgick ökningen i Munkedals kommun till 38 och invånarantalet var 10 243 vid årsskiftet.

I grannskapet ökade Tanum med 43 till 12 346. Strömstad ökade med hela 214 till 12 694. Uddevalla fortsatte sin kraftiga befolkningsökning, +492 under 2014 till 53 517.
Orust ökade med 18 till       15 054. Tjörn är nu befolkningsmässigt större än Orust och ökade i fjol med 85 till 15 135.
Stenungsund fortsatte också sin mångåriga kraftiga befolkningsökning, under 2014 med 343 personer till 25 275.
Göteborg fortsätter att bli en ännu större storstad. I fjol ökade Göteborg med 7874 personer till 541 145. Ökningen är ungefär i nivå med t.ex. invånarantalet i hela Lysekils tätort.

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv