Lysekil är ett av huvudalternativen som hemmahamn för Sveriges lantbruksuniversitets nya undersökningsfartyg. Det är under byggnation i Spanien och blir 69 meter långt, fullt utrustat för fiske, bottenprovtagningar och oceanografiska (fysikaliska, kemiska, biologiska) undersökningar. Fartyget blir mycket flexibelt och kan ta ombord många typer av specialutrustning. Illustration: Skipsteknisk AS

Lysekil kan bli hemmahamn för SLU:s nya undersökningsfartyg

Göteborg andra alternativet – frågan avgörs i augusti-september

2017-06-09 Lysekil är ett av två huvudalternativ när Sveriges Lantbruksuniversitet ska bestämma vilken hemmahamn SLU:s nya undersökningsfartyg ska få.
– Valet av hemmahamn för fartyget står nu mellan Lysekil och Göteborg, säger Lars Thorell, chef för fartygsenheten vid SLU.
Det nya 69 meter långa oceangående fartyget byggs för närvarande i Spanien och ska börja användas under 2019.

Sverige har inte haft något eget oceangående undersökningsfartyg sedan 2011, då Fiskeriverkets fartyg Argos togs ur drift, bland annat efter problem med asbest i inredningen. Sedan dess har SLU fått hyra in sig i det danska undersökningsfartyget Dana för olika expeditioner…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv