Kommunstyrelsens beslutade att uppdra åt kommundirektören att ta upp en diskussion inom förvaltningen – inom pandemiteamet och krisledningsstaben – om användande av visir eller munskydd för att minska riskerna för smittspridning mellan anställda och vårdtagare inom vårdnära arbete i Lysekils kommun. Foto: Pixabay

Lysekil inför mer kraftfulla åtgärder mot smitta i vården

LP och M fick stöd av SD och V

2020-05-16 Med stöd av SD och V fick LP och M igenom sitt förslag i kommunstyrelsen om att införa mer kraftfulla åtgärder för att begränsa smittorisker i allt vårdnära arbete i kommunen.

– Vi tycker att det känns mycket bra att vi har markerat vad vi som politiker vill. Nu får vi se i vilken grad förvaltningen efterkommer vår vilja, säger oppositionsrådet Ronald Rombrant.
Kommunstyrelsens beslutade att uppdra åt kommundirektören att ta upp en diskussion inom förvaltningen – inom pandemiteamet och krisledningsstaben – om användande av visir eller munskydd för att minska riskerna för smittspridning mellan anställda och vårdtagare inom vårdnära arbete i Lysekils kommun.
Ronald Rombrant anser att Lysekils kommun agerade föredömligt när det tidigt fattades beslut om besöksförbud inom de särskilda boendena.
– Den försiktighetsprincip som låg till grund för det beslutet anser vi även i den fortsatta hanteringen av smittorisker ska gälla i allt vårdnära arbete i Lysekils kommun. Vi vet nu att brukare inom omsorgerna, inte minst de äldre, är särskilt drabbade. Det börjar bli allt klarare att man kan överföra smitta trots att man inte har några symptom. Det börjar också bli allt mer uppenbart att anställda inom omsorgerna för med sig smitta till boenden och vårdtagare. Förutom att vårt förslag syftar till att skydda vårdtagare syftar förslaget också till att skydda kommunens anställda från smitta, avslutar Ronald Rombrant.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv