Sedan beslutet att omlokalisera skolorna i Lysekil togs för flera år sedan har Kronbergets förskola byggts om och löpande renoverats för mångmiljonbelopp. Nu ska utbildningsnämnden fundera på hur man ska lösa den framtida barnomsorgen, då kön idag är längre än någonsin. Arkivfoto: Christian Lycke

Lysekil har längre kö än någonsin – svårt att få barnomsorg där man vill

Barnomsorgsassistenten: “Vissa föräldrar har fått besked om placering – andra får det i december”

2015-11-13 Efter stora protester, och en ganska lång process, tog dåvarande bildningsnämnd för ett år sedan beslut om att minska på pedagogisk omsorg (dagmammor). Nu hade man behövt de platserna.
Kön till förskolan är längre än någonsin och förvaltningen kan idag inte alltid lämna besked till föräldrar om när eller var man erbjuder en plats i barnomsorgen.

– Vi kommer att klara gränsen, att garantera plats inom fyra månader från det att man har sökt. Dock är det inte säkert att man får sitt första- eller andrahandsval, säger förvaltningschefen Lennart Olsson.

Längre köer på våren

Barnomsorgsassistenten Catarina Thorvaldsson, som tillträdde sin post i september, säger att man jobbar kontinuerligt med köerna.

– Vi försöker tillgodose önskemålen så långt det är möjligt. Men när det gäller placeringarna, så kan det bli så att man inte får plats där man önskar. Vanligtvis är köerna alltid längre på våren, då det tillkommer barn hela tiden, samtidigt som femåringarna ännu inte gått vidare till förskoleklass, säger Catarina Thorvaldsson…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv