Marie Louise Dunert, ordförande och Madeleine Johansson, vice ordförande tog hand om valförrättningen i Lyse församlingshem.

Jämn ström av röstande i kyrkovalet

2021-09-20 Det har väl knappast undgått någon, att det under söndagen förrättats val till Svenska kyrkan. Väljarna har haft en möjlighet att utse, vilka, som skall styra kyrkan under de kommande fyra åren. Det har varit val till kyrkofullmäktige i Lysekils pastorat, till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift och till kyrkomötet. Lysekilsposten åkte runt till de fem vallokalerna för att få en uppfattning om stämningarna.

Redan från den 6 september har det varit möjligt att förtidsrösta på pastorsexpeditionen, Utsikten, dvs. man har kunnat förtidsrösta även på valdagen, förutsatt att man bor i kommunen.
Vi började vårt besök på söndagen i Lyse församlingshem, när de öppnade klocan nio. Här fick vi vänta em halvtimme innan någon röstande infann sig. Valförrättare var Marie Louise Dunert, ordförande och Madeleine Johansson, vice ordförande i Lyse valdistrikt. De berättade, att 28 förtidsröster hade inkommit. Så småningom kunde man räkna till cirka tio röstande framåt klockan tio. I Brastads församlinghem, var röstningen i full gång och även här uppskattade man antalet röstande hittills till cirka tio. Eva Leandersson och Majken Backman var valförrättare. När vi kom fram till Bro församlingshem uppskattade man även där, antalet röstande till cirka tio personer, men här hade det även influtit tio förtidsröster.
Gunnel Jonsson, Hannah Staxäng, Ingrid Karlsson och John Erik Jonsson skötte ruljangsen. När vi kom tillbaka till Lysekil var det öppet på Utsikten för personer, som ville förtidsrösta även på valdagen, men här verkade intresset inte vara så stort.

Jämn ström på Arken
Annat var det nere på Arkenhuset, som utgjorde en vallokal. Här kom det en jämn ström av röstande hela dagen.
Irene Olsson, ordförande och Marielle Johnsson, vice ordförande, dvs. mor och dotter förrättade valen. Till vallokalen hade inkommit en stor mängd förtidsröster, vilka Anita I Andersson samlat i en kartong.
Strax efter 18 på kvällen besökte vi Skaftö, där rötningen var i full gång. Här uppskatttade man, att 200 personer, under dagen, lämnat in sina röster, vilket kan förklaras av, att Skaftö församling inte haft någon förtidsröstning. Gun Jacobsson och Barbro Mattsson, ordförande arbetade, som valförrättare. De berättade, att Skaftö församling ha bra röstetal i samtliga val.
Stämningen var påfallande god i alla vallokalerna och röstningen förlöpte smidigt, utan missöden.
Bernt Ortner

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv