Leif Schöndell, blir ny kommunchef i Lysekil. Beslutet togs vid ett extrainsatt möte i kommunstyrelsen på onsdagsmorgonen. Leif Schöndell, 60, är utbildad socionom, bosatt i Göteoborg och jobbar idag som miljöchef i Borås. Foto: Borås stad

Leif Schöndell blir ny kommunchef i Lysekil

Tillträder i augusti - i dag jobbar han som miljöchef i Borås

2015-04-15 Leif Schöndell, blir ny kommunchef i Lysekil.
Beslutet togs vid ett extrainsatt möte i kommunstyrelsen på onsdagsmorgonen.
Leif Schöndell, 60, är bördig från Vänersborg, utbildad socionom, bosatt i Göteoborg och jobbar idag som miljöchef i Borås.
Han tillträder sin nya befattning i Lysekil i augusti månad.

Under rekryteringsprocessen har kommunstyrelsens presidium, representanter från kommunchefens ledningsgrupp samt representanter för de fackliga organisationerna deltagit.

– Leif Schöndell stämmer mycket väl in på den kravprofil vi ställt upp och har många års erfarenhet som chef inom kommunal verksamhet. Hans kunskaper inom ekonomi och ledning i förvaltningsorganisationer kommer oss väl till pass. Med Leif Schöndell i ledningen kommer vi successivt att bygga upp en ny kommunledningsorganisation för Lysekils kommun, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S).

– Jag är glad att vi nu går i mål med att lägga den viktigaste pusselbiten i en ny tjänstemannaledning. Leif Schöndell är en lagspelare och har gedigen erfarenhet från ledande befattningar i stora kommuner. Jag tror att han kan bidra med mycket när det gäller att skapa struktur, ordning och reda, säger oppositionsrådet Ronald Rombrant (LP).

-Jag tycker att Leif Schöndell passar in i den profil som Lysekils kommun behöver nu med ett gediget administrativt kunnande från olika kommuner. Dessutom har han visat att han kan få många att verka i samma riktning, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Lars Björneld (FP).

30-tal sökande

Ett 30-tal sökande fanns till tjänsten som kommunchef vid ansökningstidens slut.
Av de sökande var fyra kvinnor.
Fyra män valdes ut för intervjuer, nämligen Kent Javette, Brastad, Björn Alm-Ekenberg, Stenungsund, Håkan Sundberg, Kungshamn, och Leif Schöndell, Borås.

Leif Schöndell jobbar i dag som förvaltningschef på miljöförvaltningen i Borås och han drog alltså längstra strået när kommunstyrelsen kallade till ett extrainsatt styrelsemöte på onsdagsmorgonen. Han har tidigare varit biträdande direktör och administrativ chef för miljöförvaltningen i Göteborgs stad.
Vid en sluten omröstning bland politikerna blev röstsiffrorna 8-0 för Schöndell. Tre ledamöter avstod från att rösta, då de inte tyckte att rekryteringsprocessen var bristfällig. När det gäller anställningsvillkoren yrkade (SD) på 12 månadslöner vid uppsägning, medan förslaget låg på 18 månadslöner, vilket också blev kommunstyrelsens beslut. Även här avstod tre ledamöter från att rösta.

”Samarbete viktigt”
LP har sökt Leif Schöndell för en kommentar, dock utan att lyckas. I en intervju som är publicerad på Borås kommuns hemsida lyfter Leif Schöndell upp betydelsen av samarbete på alla nivåer.
”Vi är bra på att samarbeta mellan olika förvaltningar och kommunala bolag. Det tillsammans med ett bra samtalsklimat ger goda förutsättningar för att lyckas”.
Vidare säger han att i Borås finns en ledning som aktivt tar ansvar för att skapa former för samarbete och han är stolt över att Borås var först ut i landet med att inrätta vattenskyddsområde för en stor ytvattentäkt. Borås har antagit utmaningen att bli en ledande miljökommun och är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling.
”I Borås vet vi att samarbete över gränser ger stora fördelar och att man måste verka för att finna vägar till samarbete.”
Andra citat från Lysekils nya kommunchef i media lyder:
”När världens ledare på de senaste årens toppmöten visar sig oförmögna att komma överens om åtaganden när det gäller klimatet och andra miljöfrågor så är det på den lokala nivån, i kommuner och regioner, som vi kan göra skillnad för framtiden genom att driva ett aktivt miljöarbete. Det är den insikten som motiverar mig i jobbet”.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv