Lättnader i begränsningsförordningen från 1 juli

2021-07-05 Från och med 1 juli genomförs lättnader i begränsningsförordningen när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Lättnaderna innebär att deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ökas till:

  • 50 deltagare inomhus
  • 300 deltagare inomhus med anvisade sittplatser
  • 600 deltagare utomhus
  • 3000 deltagare utomhus med anvisade sittplatser
  • 900 idrottsutövare vid motionslopp och vid tävlingar i skog, på väg och i eller på vatten.
  • 1800 deltagare vid demonstrationer
  • Det blir möjligt att dela upp en lokal eller ett utrymme i sektioner så att deltagarna inte kommer i kontakt med varandra. I sådana fall gäller deltagarbegränsningen för varje sektion trots att det rör sig om en och samma sammankomst eller tillställning (sektionering). På samma evenemang kan man ha sektioner med sittande deltagare och sektioner med stående deltagare.

Utöver det genomförs även följande ändringar:

  • Deltagarbegränsningen vid motionslopp och tävlingar på väg, i skog och på eller i vatten avser endast start- och målområden och inte som tidigare även tävlingsområdet.
  • Det tillåtna deltagarantalet i lokaler, områden och utrymmen som hyrs ut till privata sammankomster höjs till 50 deltagare.

Stadigvarande tivolinöjen, mässor och marknader omfattas inte av deltagarbegränsningar men anordnaren måste vidta smittskyddsåtgärder, t.ex. begränsa antalet deltagare och undvika trängsel. Polisen utövar fortfarande tillsyn över mässor.

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv