Låt besökare komma in när biblioteken är obemannade

Medborgarförslag i Lysekil om ökad tillgänglighet

2019-09-18 Biblioteken behöver bli mer tillgängliga, på tider då vi som jobbar är lediga - utan att det kanske också belastar budget i någon större utsträckning.
Koppla lånekorten till en kortläsare vid bibliotekens entréer för att kunna öppna dörrarna och gå in.
Det föreslår en invånare i Lysekils kommun i ett medborgarförslag.

Förslagsställaren påpekar att biblioteken är en fantastisk källa till kunskap, nyfikenhet och en plats där man kan upptäcka världen, men noterar samtidigt att läsandet av böcker enligt statistiken går ner för varje år och med detta minskar antalet besök på många bibliotek i landet.

Intressant system

I exempelvis Kungälv, påpekas i medborgarförslaget, har kommunen kopplat ett personligt lånekort till en kortläsare för inpassage till bibliotek under vissa tider när det inte finns personal där. Systemet är väldigt intressant och bra och skulle också kunna överföras/utvecklas till Lysekils kommun, menar förslagsställaren och skriver: Genom ”inpassage”, kopplat till lånekorten, går det enkelt att se vilka personer som rör sig inne i lokalerna. Kanske räcker ett sådant system till en början, kanske behöver det på sikt kompletteras med en kamera vid entrén.
Förslaget är att ha öppet entréerna på biblioteken i Lysekils kommun mellan 05:30 och 22:30 varje dygn för de som har låne- och inpasseringskort.
Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv