Läsningen ökar bland barn – så uppmuntrar du till läsning

2024-03-10 Rapporter från förra året visar att läsning bland barn i Göteborg har ökat under de senaste fem åren. Trots detta ligger barns läsförmåga på en generellt lägre nivå idag än för tio år sedan, enligt forskning. Få kläm på läsningen med dessa tips.

Läs lite varje dag – men låt det ta tid

Precis som med allt annat här i livet krävs träning om man vill bli bättre på något – det gäller även läsning. Det allra bästa är om det går att få in läsrutinen i vardagen. Det räcker med tjugo minuter varje dag för att hålla igång intresset och utvecklingen. Det är bättre med en liten stund varje dag, än en lång stund mer sällan – och dessutom kommer resultaten snabbare. Försök att hålla igång denna rutin även på loven och helgerna. Över sommarlovet kan ni till exempel låna hem sommarböcker att läsa på stranden.

Hitta glädjen i läsning

Det är lättare att lära sig saker om det är roligt. Om du vill uppmuntra ditt barn till att läsa mer, låna eller skaffa böcker som barnet tycker är intressanta. Kanske finns det något särskilt ämne som barnet skulle vilja lära sig mer om? Se även till att ni diskuterar och pratar om innehållet i böckerna. Det kan också vara kul att läsa böcker tillsammans med en barnflicka eller en förälder. Antingen kan man läsa högläsning eller så kan man sitta bredvid varandra och läsa två olika böcker, om ditt barn vill testa lite själv. När det går trögt kan ni turas om att läsa en sida var.

Skapa en avslappnad atmosfär kring läsningen

Att läsningen sitter där den ska är otroligt viktigt, men läsförmågan kommer inte lika lätt för alla barn. Låt därför läsningen bli en stund för barnet att slappna av och komma ner i varv, snarare än att barnet ska prestera. Sätt er på en tyst och lugn plats där ni kan få läsa ifred, utan stress eller ångest.

Lyssna på forskningen

Forskning visar att det bästa sättet för barn att lära sig läsa är genom ljudning. Denna metod innebär att barnet ljudar varje bokstav för sig, och sedan sätter ihop dessa ljud till ett fullständigt ord. Detta kommer ta längre tid i början, men vara mer effektivt i längden, i jämförelse med att lära sig eller gissa sig fram hela ord. Här kan den som barnet läser med hjälpa på traven genom att lära ut hur de olika bokstäverna låter. Det går även att öva bokstävers olika ljud genom ramsor och musik.

Öva läsning med flera olika personer

Det är alltid bra att få feedback från flera olika personer när man lär sig något nytt. Genom att hitta en barnvakt i Göteborg kan barnen få möjlighet att få mer feedback från en utomstående. Ett barn mår bra av att ha fler vuxna i sitt liv än bara sina föräldrar eller vårdnadshavare och när de lär sig nya saker kan det vara bra att få flera olika förklaringar och infallsvinklar på det de försöker lära sig.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv