Länsstyrelsen stoppar bygglov för Havets Hus

Har inhiberat byggnadsnämndens beslut

2016-05-10 I juni i fjol gav byggnadsnämnden i Lysekil bygglov för en om- och tillbyggnad av Havets Hus i Lysekil. Nu har Länsstyrelsen tagit beslut om inhibition av byggnadsnämndens lov.
Länsstyrelsen menar att den planerade tillbyggnaden kan bli större än en tredjedel av tomtens area och det är i strid med detaljplanen för området.

Sedan flera år har Havets Hus planerat en utbyggnad, ”Havets Hus 2.0”. Akvariedelen planeras att byggas till med cirka 260 kvadratmeter mot sydost där en terrasserad gräsyta finns idag. Dessutom ska drygt 40 kvadratmeter byggas till vid den indragna gården framför entrén och restaurangen ska byggas till med 80 kvadratmeter. Vissa delar av tillbyggnaderna kommer inte att kunna beträdas, för att hålla nere omgivningspåverkan på utsikter.
17 kringboende vid Havets Hus har överklagat byggnadsnämndens beslut om att ge lov för om- och tillbyggnad.

Länsstyrelsen anger två skäl till att åter gå igenom ärendet och eventuellt upphäva byggnadsnämndens lov.
Det ena gäller att uppgifterna inte är tillräckligt tydliga i handlingarna var gäller  avstånd från mark till bjälklag i nordvästra  hörnet. Det handlar om att det skiljer en halvmeter i höjd då man ser på fasadritningen mot norr respektive väster.
Det andra skälet handlar om sammanlagda byggnadsarean i relation till tomtens totala area. I det beslut som byggnadsnämnden tog förra året, då man gav lov för utbyggnaden, räknade man med att den sammanlagda byggnadsarean efter utbyggnaden skulle bli 1410 kvadratmeter. Enligt detaljplanen från 1932 får högst en tredjedel bebyggas av tomtens area på 4200 kvadratmeter. Utbyggnaden skulle i stort sett rymmas inom denna begränsning. Länsstyrelsen har gått igenom ritningarna för den planerade tillbyggnaden och menar att den sammanlagda byggnadsarean, inklusive de nya tillbyggnaderna av Havets Hus, skulle bli 1517 kvadratmeter. Denna area ryms inte inom en tredjedel av hela tomtens area (4200 kvadrat). Av denna anledning avviker den planerade tillbyggnaden från detaljplanens bestämmelser.

Läs mer i papperstidningen eller på https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv