Länsstyrelsen säger nej till p-platser vid bollplan på Slätten

2016-01-02 I juni i år beslutade byggnadsnämnden i Lysekil att bevilja Lysekils Boulegäng säsongsvis tidsbegränsat bygglov för att anordna parkeringsplatser på den grusbelagda bollplanen strax norr om Slätten IK:s klubbstuga vid Trötemyren/Fredsgatan.

Lysekils Boulegäng bedriver sitt boulespel på platsen under säsong tre dagar i veckan och cirka tio onsdagar då man tävlar.
En förutsättning för bygglovet som byggnämnden gav i juni var att ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle vidtas. Det gällde bland annat att staket skulle monteras som hindrar barn och ungdomar att gå ut från klubbstugan och rakt ut i bilkörvägen.

Staket skulle även monteras som sänker hastigheten hos cyklister och gående i korsningen mellan klubbstugan och Fredsgatan. Det skulle också bli permanenta hastighetsdämpande hinder i korsningen mellan klubbstugan och Fredsgatan.

Vegetationen mellan gångvägen och gång- och cykelvägen skulle tas ner och återplanteras med lågväxande vegetation. Totalt kostnadsberäknades åtgärderna till närmare 30 000 kronor.

Strida mot detaljplan

Åtgärderna skulle strida mot gällande detaljplanebestämmelser i området.

I november 2014 avslog byggnadsnämnden en ansökan från Lysekils Boulegäng om…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv