Längre höstbad i Röe Sandvik

2021-09-23 – I Röe Sandvik tas badbryggan upp den 2 oktober.
Det tipsar Sten-Åke Thorén, Vese, om till eventuella höstbadare.

LP skrev i förra veckan om att badstegar och badbryggor på kommunala badplatser tas upp nu under september. En del badstegar har tagits upp medan andra väntar på att tas upp.
– I Röe Sandvik är det båtklubben som själv tar upp badbryggan och då brukar man vänta till första eller ibland andra veckan i oktober. Badflotten som finns i viken tas också bort den 2 oktober, säger Sten-Åke Thorén.
De flesta av kommunens badstegar sätts i senast 30 maj och tas upp under september. Men det finns också ett antal så kallade vinterstegar som står i vattnet året runt.
I Röe Sandvik sätts badbryggan i under början av maj, så badsäsongen här är lite längre än på många andra kommunala badplatser.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv