Lägesrapport VGR: Pandemin går in i ett nytt skede

2022-02-08 Från och med 9 februari tas många nationella åtgärder mot covid-19 bort och den breda allmänhetens provtagning upphör. “Att restriktionerna hävs betyder att pandemin går in i ett nytt skede. Men viruset finns kvar runt omkring oss och alla behöver fortsätta att förhålla sig till det”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare vid Smittskydd Västra Götaland.

Mot bakgrund av regeringens beslut att ta bort de flesta nationella åtgärder mot covid-19 kommer mycket som rör pandemin att förändras i morgon.
Västra Götalandsregionen (VGR) följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland annat innebär att provtagningen upphör för den breda allmänheten från och med i morgon. Testning och smittspårning kommer i fortsättningen att fokusera på att skydda sköra grupper och på personal inom vård och omsorg.
– Sedan provtagningen förändrades för några veckor sedan har antalet provtagningar minskat drastiskt. Statistiken över antal bekräftade fall säger nu allt mindre om hur smittspridningen i samhället ser ut, säger Leif Dotevall.
Under vecka fem konstaterades 46 446 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, men statistiken bör tolkas med viss försiktighet eftersom det finns en eftersläpning i registreringarna.
– Det finns fortfarande en smittspridning och viruset finns kvar runt omkring oss. Det är viktigt att skydda sig nu och för framtiden. Därför ska du även framöver vaccinera dig, fortsätta vara vaksam på symtom och stanna hemma om du är sjuk, säger Leif Dotevall.
Läs mer: De flesta åtgärder mot covid-19 upphör 9 februari (Folkhälsomyndigheten)
Fortsatt många med covid-19 på sjukhus
På intensivvårdsavdelningarna i VGR vårdades på tisdagen 15 personer med covid-19. Totalt vårdas 418 patienter med covid-19, varav ungefär hälften har covid-19 som primär diagnos.
– Pandemin har fortsatt stor påverkan på sjukvården eftersom många som vårdas har covid-19 och behöver vårdas enligt särskilda rutiner. Smittspridningen i samhället innebär också att vi behöver hantera en stor sjukfrånvaro, säger Marga Brisman, regional pandemisamordnare, VGR.

Publicerad:
Nyhetsarkiv