Foto: Pixabay

Fortsatt stor smittspridning av covid-19 i Västra Götaland

2021-04-15 Smittspridningen ligger fortsatt på en hög nivå och mycket av spridningen sker på arbetsplatser. Samtidigt är det allt fler personer som behöver sjukhusvård för covid-19, vilket riskerar att annan vård skjuts upp. I Lysekil har det skett en ökning från 40 till 51 smittade från vecka 13 till 14. Framför allt sker en ökad smittspridning bland unga när det gäller den brittiska mutationen.

Publicerad: 13 April 2021 11:46


Antal fall covid-19 t o m vecka 14 Fotograf/Källa: VGR

Under vecka 14 konstaterades 6 379 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är något färre än vecka 13 men kan vara påverkat av en minskad provtagning under påskhelg och påsklov. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg ser bland annat en stor smittspridning på arbetsplatser runtom i hela regionen.

– Smittan sprids i alla åldrar och till stor del bland personer i arbetsför ålder. Vi måste få stopp på smittspridningen på våra arbetsplatser och där behöver vi alla ta vårt ansvar, till exempel genom att arbeta hemma när vi kan. Sen är också arbetsgivare skyldiga att förebygga smittspridning och vidta åtgärder när det upptäcks covid-19 på arbetsplatsen, säger han.

Thomas Wahlberg ser också att kommande högtider som till exempel ramadan, valborg, och studentfester riskerar att leda till ökad smittspridning. Smittskydd Västra Götaland avråder därför kraftigt från att arrangera eller besöka fester och andra sammankomster.

– Smittspridningen måste minska och det gäller att följa de råd som ges. Undvik alla andra kontakter än de du bor tillsammans med, vistas inte i trånga butiker och använd munskydd i kollektivtrafiken samt i inomhusmiljöer där det inte går att hålla avstånd, säger Thomas Wahlberg.

I Melleruds kommun har man just nu flest coronafall per 10 000 invånare i hela regionen och antal smittade ökar i större delen av Fyrbodal under vecka 14, visar veckostatistiken från Smittskydd Västra Götaland. Förutom Mellerud, är det i Strömstad och Åmål som smittan ökar mest, men även i de större kommunerna Uddevalla och Trollhättan har siffran stigit avsevärt sedan vecka 13.

Annan vård påverkas av pandemin

Det är fortsatt många personer som insjuknar så allvarligt att de behöver sjukhusvård för covid-19. Den senaste veckan har trycket på sjukvården ökat och i dag, tisdag 13 april kl. 10:00, vårdades 391 patienter, varav 61 i intensivvården, för covid-19 på Västra Götalandsregionens sjukhus.

– Vi har en god beredskap att ta hand om alla som blir akut och allvarligt sjuka. Men det handlar om så pass många patienter att det påverkar annan vård, till exempel genom uppskjutna operationer. Det är oerhört viktigt för allas skull att vi får ner smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Vaccination av 65 år och äldre igång

Under vecka 15 skickas preliminärt 60 600 doser vaccin mot covid-19 ut till vaccinatörer i Västra Götaland och det går till invånare som är 65 år och äldre. De vårdcentraler som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna kommer att prioriteras.

– Nu börjar vi få lite större leveranser vaccin och vi kan vaccinera personer som är 65 år och uppåt i en högre takt, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

– Med dessa leveranser kommer vi kunna jämna ut de skillnader som finns mellan vissa vårdcentraler och kommuner. Invånare i Västra Götaland kan känna sig trygga med att de får sitt vaccin.

Fram till och med vecka 13 hade drygt 84 procent av alla som är över 85 år fått sin första dos och nära hälften var fullvaccinerade. Bland invånare över 75 år hade 60 procent fått en första dos vaccin och fler än var femte var fullvaccinerade.

Statistik om antal fall av covid-19, antal vårdade på sjukhus, mm: Statistik på vgregion.se

Statistik om vaccinationer i Västra Götaland: Statistik på vgregion.se

Smittskydd Västra Götalands veckorapport med fördjupad statistik fördelat på kommun, ålder och kön publiceras på torsdag 14 april: Länk till sidan med veckorapporter

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv