Lägesrapport: Förändrad provtagning påverkar statistiken

2022-02-15 Den breda PCR-provtagningen av allmänheten har upphört och antalet provtagningar i Västra Götaland har minskat kraftigt. Det påverkar även antalet inrapporterade fall. "Vi på Smittskydd Västra Götaland kommer naturligtvis fortsätta att följa pandemins utveckling, men antal bekräftade fall säger allt mindre om hur smittspridningen i samhället ser ut", säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

I förra veckan gick pandemin in i en ny fas. De förändrade provtagningsrekommendationerna påverkar också rapporteringen av antalet nya bekräftade fall. För vecka sex konstateras 7985 nya fall av covid-19 i Västra Götaland.

– Antalet bekräftade fall för vecka sex går inte att jämföra med veckan dessförinnan. För alla är det lika viktigt nu som tidigare – var vaksam på symtom på luftvägsinfektion och stanna hemma, vaccinera dig om du inte gjort det, säger Thomas Wahlberg.

Smittskydd Västra Götaland publicerar sin veckorapport i morgon onsdag, men redovisning av antal bekräftade fall per kommun har upphört.

Antalet inneliggande med covid-19 sjunker

Tisdagen 15 februari klockan 10 vårdades totalt 398 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, vara 12 på IVA, intensivvårdsavdelning.

– Vi ser en svag nedåtgående trend, men antalet covid-19 patienter belastar fortsatt vården, säger Marga Brisman, regional pandemisamordnare.

 

Här är en länk till 1177.se som förklarar vilka som behöver provta sig.

Publicerad:
Nyhetsarkiv