Regn, hagel, åska eller snöstorm spelar ingen roll. Barnen i förskoleklass till årskurs två släpps inte in i skolan förrän utsatt tid. Något skydd från ovan finns inte heller. Men hoppet är inte ute. Efter drygt två år ser det nu ut som att ett skärmtak ska kunna komma på plats. Foto: Gabriel Berndtsson

Låg prioritering anledning till att barnen inte fått tak över huvudet

Fastighetschefen Jan Larsson “Vi har haft så många andra stora projekt”

2014-11-18 Nu ska arbetet vara igång.
Barnen i förskoleklassen på Gullmarsskolan ska få tak över huvudet.
– Anledningen till att det dröjt är att vi har haft många andra stora projekt som det har varit högre prioritet på, säger Jan Larsson, fastighetschef på Lysekils kommun.

Enligt uppgifter till Lysekilsposten så har föräldrar vid åtskilliga tillfällen tagit upp behovet av skärmtak. Frågan har också tagits upp av föräldrarådet på möten under ett par års tid. Till slut ska dåvarande rektor på skolan ha utlovat att ett skärmtak absolut skulle vara på plats före höstlovet 2014. Men något tak över huvudet för barnen på Gullmarsskolan är inte på plats.

– Men nu är det på gång, maskinerna är på plats, säger Jan Larsson.

Varför har det dröjt flera år?
– Vi har haft många projekt, till exempel ombyggnad av Bad­husbergets förskola, Kronan dit AME har flyttat och Kronbergshallens nya golv.

Så tak över huvudet för förskoleklassen är inte högprioriterat?
– Nej. Att det tagit tid beror på att andra ombyggnationer har haft högre prioritet beroende på resurssituationen på fastighetsenheten.

Kan man inte köra de olika projekten parallellt?
– Jo det går naturligtvis. Men nu har inte resurserna räckt till för det.

Varför var inte skärmtak med från början av projekteringen på Gullmarsskolan?
– Det kan inte jag svara på. Det här var ett projekt som jag ärvde när jag började på fastighet, det var mitt första projektjobb som fastighetschef, säger Jan Larsson.

Farlig trafiksituation?

Ett annat problem som föräldrarna har reagerat på är trafiksituationen, när man lämnar barnen på morgonen.

– Det är fullt med bilar som slåss om utrymmet för att få en plats att parkera. Den fina ”cirkulationsplatsen” blir direkt igenkorkad i morgonmörkret, och runtomkring bilarna springer barnen i regnet för att nå skolgården, ingen sikt alls, helt livs-farligt. Skolan är orättvis, vissa barn får gå in, vissa får det inte. Jag har flera barn på Gullmarsskolan, det är olika regler för dem alla. Hade det funnits ett skärmtak så hade barnen kunnat stå utanför skolan och vänta tills det ringer in, säger en förälder, som vittnar om ett stort missnöje bland flera andra vårdnadshavare.

30-tal parkeringar

Jan Larsson känner inte igen beskrivningen gällande trafiksituationen.

– Här på fastighetsenheten har vi inte fått några klagomål angående trafiken runt Gullmarsborg/Gullmarsskolan efter att vi utfört ombyggnationen. Vi har idag ett 30 tal parkeringsplatser i området. Från flertalet av dessa går det bra att gå på trottoarer fram till skolan, avslutar Jan Larsson.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv