Mest pengar i vårt område går till Foss Kyrka i Munkedal, där 730.000 kronor anslås till målning av tornfasad och vård och underhåll av inventarier. Även kyrorna i Lyse, Fiskebäckskil, Kungshamn och Smögen år del av renoveringsstödet från Göteborgs Stift.

Kyrkor rustas för miljoner

Lyse, Fiskebäckskil, Foss, Kungsham och Smögen får del av renoverngsstödet från Göteborgs Stift

2016-10-16 Sammanlagt 131 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och västra delen av Västergötland får dela på drygt 80 miljoner kronor för renoveringar av kyrkobyggnader m m under 2017.
Mest pengar i vårt område går till Foss Kyrka i Munkedal, där 730.000 kronor anslås till målning av tornfasad, vård och underhåll av inventarier. Även kyrkorna i Lyse, Fiskebäckskil, Kungshamn och Smögen får del av renoveringsstödet från Göteborgs Stift.

Kyrkan är oftast den äldsta byggnaden i en församling eller ort och utgör tillsammans med kyrkogården en historisk symbol för livet i bygden.

Efter att Svenska Kyrkan och staten delvis gick skilda vägar vid milleniumskiftet kom parterna överens om att kyrkan ska få statligt stöd till bevarande av kulturarvet, dvs stöd till renovering av kyrkor, inventarier i kyrkorna och begravningsplatser.

Stiftsstyrelsen har beslutat om fördelning av 2017 års kyrkoantikvariska ersättning, KAE. Sammanlagt…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv