Kyld mat till äldre ger besparing på 7 miljoner?

Beslut taget i socialnämnden trots protester från Kommunal

2015-04-01 Politikerna i Lysekils socialnämnd har – trots protester från Kommunal – tagit beslut om att servera äldre kyld mat.
Den årliga besparingen uppskattas till 7 miljoner kronor, men besparingen ifrågasätts starkt av Kommunal.

– Det är ett ogenomtänkt beslut, säger Stig Berlin och Marielle Stenström som sitter med i styrelsen för Kommunal Väst, Sektion 33, i Lysekil.
Socialförvaltningen fick den 19 februari i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde i mars med redovisning av möjliga sparförslag för en budget i balans.
Socialchefen redogjorde vid senaste mötet för besparingsförslag gällande avveckling av matdistribution.
Socialnämden ställde
sig bakom förslaget
Socialnämnden ställde sig bakom förslaget till anpassning av den ekonomiska ramen, utifrån kommunalfullmäktiges beslut, genom att avveckla matdistribution dagligen av varm mat.
”Med hänseende såväl till kommunstyrelsens produktionsansvar för kostorganisationen, som för kommunfullmäktiges kvalitetsmål, underställs kommunfullmäktige prövningen av åtgärden och den bedömda kostnadsminskningen på 7 miljoner kronor”, lyder socialnämndens beslut.
Kommunal kritiska
Kommunal hade yttrat sig när det gäller planerna på en förändring av matdistribution och övergång till kyld mat i Lysekils kommun. Det har man även gjort tidigare när förslaget lagts fram, men den här gången blev Kommunal överkörda.
– Från Kommunals sida ser vi inga ekonomiska fördelar med att förändra matdistributionen inom Lysekils kommun. Vi är fortsatt kritiska till att det blir en verklig besparing.
Stig Berlin fortsätter:
– I det förslag som ligger till beslut görs en ekonomisk kalkyl som vi inte anser stämma överens med verkligen ute i hemtjänsten/hemvården. Där hävdas att man kan göra en besparing på 5,8 till 7,7 miljoner bara på den tid som hemtjänsten kör ut maten. Vi är mycket frågande till hur denna siffra är framtagen. Så mycket tjänar inte en undersköterska i Lysekils kommun.
Stig Berlin menar att även om man tar fram en mer trovärdig summa har man ändå missat vad som ligger i den tid som matkörning innehåller.
Många synergieffekter
– I den tid som matdistribution sker så får man mycket synergieffekter. Vårdtagare som har mat har också oftast annan hjälp vid denna tid som t.ex. mediciner och hjälp vid måltiden. Om socialnämnden tar beslut om kyld eller fryst mat innebär det ett merarbete ute i verksamheten.Tiden för att värma den kylda eller frysta maten tar upp till 10-12 minuter beroende på maträtt vilket inte finns med i förvaltningens budgetprognos.
De övriga vårdåtgärder som sker idag skall förhoppningsvis ske även i framtiden.

Läs mer i papperstidningen

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv