Bilar samlade vid Kyrkvik under midsommardagen. Foto: Willy Schånberg

Kvällsstöket på cruisingen upprör Lysekilsbor

Kommunen: ”Finns andra platser att lära från”

2024-07-05 Midsommardagens cruising för inte bara med sig festlig stämning och snygga bilar, det menar flera Lysekilsbor.

Flera boende i Kyrkvik har, efter trettio år av att cruisingslingan gått utanför deras tomter, fått nog och hörde av sig till kommunen via mail. Där skriver de bland annat att “Det blev Vilda Västern” när vakterna gick hem och markeringarna togs bort. Att bilar blev stillastående på både Strandvägen och Lilla Kyrkogatan och det i kombination med skrän och urinering på icke tillåtna platser.

Överlag positivt
De tycker att cruisingen överlag är positiv för kommunen, handeln och restaurangerna men vill ha svar på vem som har ansvar för den händelseutvecklingen och föreslår bland annat fler bajamajor, fler funktionärer och en sluttid för arrangemanget. För att undvika att bilarna orsakar stopp på Kyrkviks smala gator ser de också gärna att sträckan leds om i framtiden.

Möte med kommunen
Efter mailkonversationen med kommunen bokades ett möte där några av Kyrkviksborna fick framföra sina synpunkter. Där diskuterades cruisingens framtid, nedskräpningen, mängden spillolja, påverkan på miljön, bullret och förekomsten av rasistisk musik och sydstatsflaggor.
– Mötet var konstruktivt och vi ser positivt på att kommunens representanter ville ta emot oss och lyssna på våra synpunkter. Jag upplevde att de lyssnade på våra synpunkter och att de var med på att försöka förnya och förbättra arrangemanget inför nästa år, säger Fredrik Häller, boende i Kyrkvik.
Frågan om vilken instans som har ansvar för händelseutvecklingen som sker senare på kvällen skulle kommunen ta med sig till utvärderingen som sker efter sommaren.

Delger arrangören
Kommunen håller med om att det var ett bra samtal de hade.
– Det var ett bra samtal om cruisingen om både svårigheter och utvecklingsmöjligheter i framtiden. Ser mycket positivt att den här gruppen med boende kom och presenterade sina synpunkter, det sätter vi värde på. Vi kommer nu att delge arrangörsgruppen för cruisingen och även ha med oss inspelen inför kommande år, skriver Cia Säll, destinationsstrateg i kommunen, i ett mail till Lysekilsposten.

Polisens ansvar
De förstår att kvällsstöket är jobbigt för de som bor i området.
– Vi kommer att samla in de återkopplingar vi fått och göra en utvärdering efter sommaren. Ordningsfrågan ligger på polisen och det är också de som ger tillstånd för evenemang. Kommunen rådfrågas men beslut ligger hos polisen. Det är viktigt för alla att evenemangen har en trevlig framtoning och inbjuder till folkfest och familjeliv. Kvällsstöket förstår vi är jobbigt och kommunen kommer att ha dialog med både arrangören och polisen kring hur det ska kunna dämpas.

Mycket att lära
Senare framåt hösten görs en utvärdering av cruisingen där frågor som fler bajamajor och vakter kommer att diskuteras. Kommunen lovar också att höra med fler berörda boende om deras uppfattning av evenemanget och dess slinga.
– Det är en fråga som vi får titta på och även höra med fler berörda boende i området om deras uppfattning. Det behöver också göras en bedömning av de som jobbar med trafikfrågor på kommunen.Efter utvärderingen kommer vi att ha en dialog med arrangören och diskutera vilka möjligheter som finns.
Angående förekomsten av rasistiska låtar och sydstatsflaggor vill kommunen diskutera med arrangören och sätta fler krav på de som deltar under cruisingen.
– Här finns det bra exempel från andra platser att lära från.

Undrar du vad andra Lysekilsbor tycker om cruisingen? Se artikelns bilder!

Michelle Hammargren
michelle@lysekilsposten.se
Markus Olofsson
vikarie@Lysekilsposten.se

 

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv