måndag
5 december, 2022
v49
På platsen där E-byggnaden stod på Gullmarsskolans område lagas nu elkablar i en kulvert och därför har ett tillfälligt tak byggts över kulverten. Efter att lagningen är klar ska det bli parkeringsplats på den här ytan.

Kulvert lagas där E-huset stod

– Nya parkeringsplatser skapas

2022-11-19 + På platsen där E-huset tidigare låg vid Gullmarsskolan pågår nu en lagning i en kulvert.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons