Lars Jansson, verkställande direktör i Odd Fellows fastighets AB, tyckte det var glädjande att inga beslut tagits. För laddstolpar just här, menar han, är mycket illa genomtänkt då platserna används året om och dygnet runt. ”Det finns många bättre alternativ där det inte blir till olägenheter för boende och de som har verksamheter”, påpekar han.

Kritik mot placering av laddstolpar

”Vi har inte tagit några beslut – vi letar potentiella platser”

2017-01-30 Lysekils kommun planerar för parkeringsplatser för elbilar, något som verkligen ligger i tiden. Lars Jansson, medlem i Odd Fellow, är inte alls emot att det uppförs laddplatser för el-bilar, men har fått kännedom om att kommunstyrelsen beslutat att Leva i Lysekil ska sätta upp laddstolpar i slutet av Rosviksgatan.
Det här reagerar han starkt på och menar att det inte är genomtänkt. Utvecklingsenheten tillbakavisar att beslut fattats i ärendet.

– Det är illa genomtänkt. Redan idag är det svårt att få en parkeringsplats, i parkeringsrutorna eller längs gatan. Är det lämpligt att välja en återvändsgata? Sedan är det förmodligen svårt att hitta dit för gästande bilar, förklarar Lars Jansson, verkställande direktör i Odd Fellows fastighets AB.

Många som bor och har verksamheter längs gatan har svårt att få parkeringsplatser idag. Sommartid är det…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv