Kristdemokraterna har fått en nystart i Lysekils kommun

”Antalet medlemmar har tredubblats sedan valet”

2015-02-05 Kristdemokraternas lokalavdelning i Lysekil har haft årsmöte på Villa Bro i Brodalen. Årsmötet kunde glädjas över att medlemsantalet har tredubblats sedan valet.

Efter årsmötesförhandlingarna fick deltagarna lyssna på en föreläsning kring ”Naturrätten – Kristendomens juridiska och filosofiska arv till mänskligheten”som faktiskt Kristdemokraterna vilar sin ideologi emot. Den som talade var Magnus Jacobsson (KD) tidigare kommunalråd i Uddevalla.
Även Barnkonventionen och FN-stadgan som gäller de mänskliga rättigheterna har sin grund inom naturrätten. Intressant och tankeväckande.
Rejäl nystart
Glädjande nog har avdelningen som varit på väg att läggas ner på grund av minskande medlemsantal och svårighet att få tillräckligt med namn på listan till kommunfullmäktige till 2014 års val, gjort en rejäl nystart.
Medlemmar har tillkommit och har mer än tredubblats och intresset över att vara med i styrelsen har ökat så att antalet ledamöter har stigit från tre ordinarie till fem ordinarie plus ersättare.
En positiv anda med framförsikt och många tankar och planer för framtiden känns i gruppen.
Poster i flera nämnder och styrelser
Efter höstens val då Kristdemokraterna fick ett mandat i kommunfullmäktige efter en raketvalkampanj om endast tre veckor, och samarbete med andra partier har medfört poster för (KD) i Lysekils kommun inom flera nämnder, styrelser och kommunfullmäktige. Liksom också i regionen.
Styrelsen för Kristdemokraterna i Lysekil för 2015 består av: Ordförande Elisabeth Larsson, vice ordförande Ulrika Häller Lundbäck, sekreterare Saga Henriksson, kassör Barbro Gertseen, ledamot Jonas Lundbäck. Ersättare Lennart Nilsson, Hans-Carl Carlson och Roger Svensson. Valberedning: Torsten Häller och Lilly Sundling.

Publicerad:
Nyhetsarkiv