Kris och miljonunderskott i omsorgsbudgeten i Sotenäs

2016-09-21 Återigen minus i Sotenäs omsorgsbudget. Nu med cirka sex miljoner - bara för dessa första nio månader 2016. Omsorgsordföranden Nils-Olof Bengtson (M) bekräftar. Mesta verkar ligga ligger på hemtjänsten, ja, äldreomsorgen i stort.

Besparingskraven efter chocken i våras för kommunledningen med de 15 miljonerna som Sotenäs ska ut med i utjämningssystemet med övriga kommuner ligger fast. Budgeten per nämnd ska vara i balans. Punkt. Slutdiskuterat. Utanför protokollet avslöjade politiker för LP att inne i kommunhuset var fullt uppror när allt skulle räknas om på nolltid.
Redan i sommardebatten i fullmäktige om budgeten flaggade omsorgskapten Bengtson för stopp och belägg: Det räcker nu. Behoven växer. Kommunstyrelsen får skjuta till pengar. ”Vi måste öka medelstilldelningen” kräver omsorgsordföranden Nils-Olof  Bengtson.

Läs mer på:
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv