Polisen har fått påringning från allmänheten om att det säljs kräftor som inte uppfyller minimimåttet från yrkesfiskarnas egen försäljning från bryggor i Lysekils tätort. Polisen har låtit genomföra en kontroll tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen och har inget att anmärka på.

Kräftförsäljningen i Lysekil har anmälts till polisen

Myndigheterna har haft kontroll – "Inget att anmärka på"

2019-10-02 Polisen har fått påringning från allmänheten om att det säljs kräftor som inte uppfyller minimimåttet från yrkesfiskarnas egen försäljning från bryggor i Lysekils tätort. Polisen har låtit genomföra en kontroll tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen och har inget att anmärka på.

– Det fanns inga anmärkningar vid kontrollen som gjordes, så enligt vad vi kan bedöma är storleken på de kräftor som såldes lagenliga, säger kommunpolisen Dan Carlsson i Lysekil.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv