LP har vid flera tillfällen berättat om kommunens skissförslag över hur en ”krabbfisketrappa” ned mot vattnet kan se ut i viken mellan Havets Hus och Havsfiskelaboratoriet. Tremiljonersprojektet var från början aktuellt att genomföra hösten 2020, men har sedan skjutits upp i flera omgångar.

Krabbfisketrappa allt dyrare

Osäkert om projektet blir av enligt ursprunglig plan

2022-12-08 Hur blir det med det storstilade tremiljonersprojektet att bygga en ny krabbfisketrappa i viken mellan Havets Hus och Havsfiskelaboratoriet? Det kan Lysekils kommun inte ge besked om i nuläget.
Eventuellt blir det en enklare reparation av stödmuren som rasat ned.
– Hur det kommer att bli är inte bestämt ännu, kommenterar avdelningschef Christian Wrangmo.

OBS! Till och med morgonen måndag den 12 december kan du läsa vår e-tidning gratis. Klicka HÄR för att ta del av årets andra JULSPECIAL. Du kan förstås även läsa äldre utgåvor flera år tillbaka. Ladda gärna ner vår app för bästa läsupplevelse
Trevlig läsning!

För flera år sedan rasade stenar ned i stödmuren vid kajen innanför Havets Hus. Tankar föddes då att skapa vad som kallas en krabbfisketrappa, där man enkelt kan gå på trappsteg ned till vattnet och till exempel fiska krabbor.
Syftet med trappan är att den kan bli en upplevelseplats för både besökare och Havets Hus verksamheter.
Kostnaden beräknades för två år sedan till cirka tre miljoner kronor.
För att bygga en krabbfisketrappa måste Länsstyrelsen ta ställning till en ansökan om vattenverksamhet. I samband med detta överklagades beslutet och tidplanen för trappan gick inte att hålla.

Skjutit på projektet
Beslutet att godkänna vattenverksamhet för att bygga trappan finns, men kommunen har ändå skjutit på projektet.
Den ursprungliga tidplanen var att trappan skulle byggas under november-december 2020 och invigas våren 2021. Men sedan blev det uppskjutet till 2022 och nu till 2023, detta samtidigt som inflationen innebär kostnadsökningar av olika slag.
Tre miljoner kronor räcker inte för att bygga en krabbfisketrappa och mur intill.

Ser över projektet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser nu över ”vad i projektet som är nödvändigt att göra för att renovera den befintliga kajkanten”, som det står i kommunens Projektredovisning, exploateringar, investeringar.
LP ställde frågan till Christian Wrangmo, avdelningschef vid Tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, om man kan tolka det som att det kanske inte blir någon krabbfisketrappa i ursprunglig version då det blir för dyrt och att man istället väljer att renovera kajkanten på ett enklare sätt och återföra stenar i muren?
Så här svarar han:
– Det stämmer att den befaras bli dyrare och att vi gör bedömningen att vi behöver justera projektet. Hur det kommer att bli är inte bestämt ännu.
Om det blir någon krabbfisketrappa enligt de planer som fanns från början är alltså oklart i nuläget. I så fall får ytterligare pengar skjutas till. Alternativet är att låta det stanna vid en enklare renovering av den befintliga kajmuren.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv