Konkurserna minskar – tydligast i Västra Götaland

2021-09-01 Konkurserna minskade i augusti på riksnivå och i Västra Götalands län var minskningen hela 21 procent. Det visar dagsaktuell statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.

Konkurserna i Sverige fortsätter att minska för andra månaden i följd. På riksnivå
med 4 procent jämfört med samma månad förra året.
– Det är naturligtvis glädjande, säger Harald Stjerna, partner på Syna. Men bakom
nedgången döljer sig flera orosmoln. Ett är att konkurserna i två av landets tre
storstadsområden, och ekonomiska drivhjul, ökade i augusti.
I Skåne var ökningen hela 23 procent medan den stannade vid 6 procent i
Stockholms län. Dock ska man ha i minnet att de största konkurserna, både
omsättningsmässigt och sysselsättningsmässigt, skedde i Stockholms län.

I Västra Götalands län gick utvecklingen i motsatt riktning. Här minskade
konkurserna under månaden med 21 procent. Samtidigt som det är viktigt att
komma ihåg att konkurserna där ökade avsevärt både i juni och juli. Uppsala län och
Hallands län är två andra län där konkurserna tagit rejäl fart i augusti.
– En tolkning är att Västra Götalands län, med många industriföretag, legat lite före
de båda andra storstadslänen och att dessa nu ”kommit i kapp” när det gäller antal
konkurser, fortsätter Harald Stjerna. Därför ska det bli mycket intressant att följa
utvecklingen under de närmaste månaderna för att se om det är en långsiktig trend.

I augusti är det framför allt två branscher som haft det extra motigt – dels
byggbranschen, dels restaurangbranschen. I båda fallen rör det sig huvudsakligen
om mindre företag som fått det allt svårare att få intäkter och utgifter att gå ihop.
– Mycket talar också för att många små företag även i fortsättningen kommer att
behöva kämpa i uppförsbacke, understryker Harald Stjerna. Visserligen är ekonomin
i stort på väg att ta fart igen. Men samtidigt kommer de olika stödpaket som
regeringen introducerat att fasas ut successivt samtidigt som det är dags för
företagen att reglera de uppskjutna skatter och arbetsgivaravgifter som för många
varit en del i försöken att göra det möjligt att överleva coronakrisen.
– Många företag, framför allt de små och medelstora, har inte den bufferten i dag och
kommer under lång tid att få kämpa för sin fortsatta överlevnad även om
coronapandemin nu så sakteliga verkar klinga av.

– Sammanfattningsvis är det befogat med en viss optimism parat med försiktighet.
Som företagare är det därför kanske viktigare än någonsin att ha kontroll på vem
man gör affärer med, avslutar Harald Stjerna.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv