Startskottet för Urban Platsinnovation gick i Lysekil. På bilden Ingar Guttormsen från Fredrikstad kommune.

Kommunsamarbete med fokus på levande centrum

2016-04-20 Startskottet gick i Lysekil för det samarbete som förhoppningsvis ska ge attraktiva centrum, ett attrak­tivt Lysekil för boende och besökare.
Samarbetet gäller sju kommuner på svensk sida och Fredrikstad som är projek­tets norska partner och tillsammans med Lysekil samordnande i projektet. Det här var första stormötet av fyra som pågick från lunch till lunch i tisdags och onsdags.

– Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum, säger Cia Säll, projektledare för den svenska sidan.

– Vi sätter särskilt fokus på att skapa attraktiva centrum. Det finns självklart mycket annat som behöver göras, men i det här projektet så är det vad vi koncentrerar oss på. Här lokalt kommer…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv