Kommunerna tar ut miljarder i vinst från allmännyttan

Cirka 560 miljoner är olagliga uttag – men kommunerna kan inte bli straffade

2024-06-14 Drygt 12,8 miljarder kronor har kommunerna plockat ut från sina allmännyttiga bostadsbolag mellan 2011 och 2022, visar en genomgång som Nyhetsbyrån Siren har gjort av Boverkets årliga rapporter. Cirka 560 miljoner är olagliga uttag, som kommunerna kan göra utan att bli straffade.

– Det finns inga sanktioner kopplade till värdeöverföringar. Vårt uppdrag är att sammanställa en årlig rapport med underlag från länsstyrelserna och lämna över till regeringen, säger Oskar Gramstad, nationalekonom på Boverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Otillåtna värdeöverföringar
Nyhetsbyrån Sirens sammanställning visar att Eskilstuna kommunfastigheter står för den största sammanlagda otillåtna överföringen. Under perioden 2011-2022 har fem otillåtna överföringar på sammanlagt 347 miljoner kronor gjorts från Eskilstuna kommunfastigheter. Näst störst otillåten överföring står Hyresbostäder i Norrköping för, där 89 miljoner fördes över otillåtet 2018. Mölndalsbostäder har gjort flest otillåtna överföringar – sju år i rad till ett värde av 35 miljoner.
Den största delen av uttagen ur allmännyttan är tillåtna. De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen får föra över pengar till kommunen upp till ett visst belopp varje år, till exempel genom vinstutdelning eller koncernbidrag. Det finns också flera undantag till begränsningsregeln som gör att bostadsbolagen kan föra över större belopp, till exempel vid fastighetsförsäljningar eller om pengarna ska användas till att främja integration.
De största tillåtna överföringarna står Stockholms tre allmännyttiga bostadsbolag Stockholmshem, Svenska bostäder och Familjebostäder för. Stockholms stad har tagit ut sammanlagt 5,9 miljarder kronor från de tre bolagen mellan 2011 och 2022. Därefter följer Linköping, Helsingborg, Malmö, Eskilstuna och Växjö, som alla plockat ut över 500 miljoner kronor från sina kommunala bostadsbolag sedan 2011.
Av de 12,8 miljarder som har tagits ut 2011-2022 har 90 procent, 11,4 miljarder, varit genom undantagen. Upplands Väsbys kommunala bolag Väsbyhem och Hyresbostäder i Norrköping har använt sig av undantagen alla år sedan 2011. Eskilstuna kommunfastigheter och Karlstads bostadsaktiebolag har använt undantagen alla år utom ett.

Nya villkor
Totalt är det 162 kommunala bostadsbolag som har gjort så kallade värdeöverföringar 2011-2022.
– De flesta bolag lämnar inga värdeöverföringar alls. De flesta som gör värdeöverföringar, gör tillåtna överföringar. Sedan har vi ett fåtal bolag som gör otillåtna värdeöverföringar, säger Oskar Gramstad.
Den 1 januari 2011 infördes nya villkor i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, som innebär att bolagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer.
Anna Norberg

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv