Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder just nu en försäljning av Gamla Idrottshallen. Nuvarande hyresgäst har avtal med kommunen fram till och med 30 september 2027.

Kommunen på väg att sälja Gamla Idrottshallen

Livlig debatt pågår på Lysekilspostens Facebooksida

2023-12-22 Lysekils kommun förbereder en försäljning av Gamla Idrottshallen i Kyrkvik.
Kommunens avtal med befintlig hyresgäst, Gullmarens Centre Court, gäller knappt tre år framåt, till och med den 30 september 2027.
Just nu pågår en livlig debatt på Lysekilspostens Facebooksida. Gå in och debattera du med!
(länk i slutet av artikel)

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen med förvaltningschef Måns Werner och fastighetschef Sebastian Bureman, som i en tjänsteskrivelse föreslår att Gamla Idrottshallen ska säljas.
”I kommunens fastighetsbestånd finns fastigheter som kommunen inte själva bedriver verksamheter i. Gamla idrottshallen hyrs idag ut till en förening som istället för hyra i pengar investerar och underhåller fastigheten”, skriver Måns Werner och Sebastian Bureman.
På grund av förvaltningens underskott av budget så har samhällsbyggnadsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att analysera vilka fastigheter som inte behöver ägas av kommunen och som istället kan säljas.

Värdering ska göras
Förvaltningens förslag är att inleda en försäljningsprocess för Gamla Idrottshallen, vilket innebär beställning av värdering och besiktning av fastigheten.
Tjänstemännens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden är att politikerna ska ge förvaltningen i uppdrag att inleda en försäljningsprocess av fastigheten.
Lysekils kommun äger en del fastigheter som saknar betalande hyresgäst och som inom kommunorganisationen benämns avställda fastigheter. En av dessa är alltså Gamla idrottshallen i Lysekil.
Hyresavtalet som är skrivet är ett så kallat nollavtal och löper ut den 30 september 2027.
”Med nollavtal menas att föreningen hyr utan att betala hyra i kronor utan föreningen gör investeringar i fastigheten såsom renoveringar och skötsel”, deklarerar Måns Werner och Sebastian Bureman.
Kommunen äger fastigheter av olika skäl, både markstrategiska och för att lokalförsörja för kommunens olika verksamheter. Listan på avställda fastigheter har funnits i flera år och avser de fastigheter som kommunen har som inte har betalande hyresgäster i.

Nuvarande detaljplan medger inte bostäder
Stadsbyggnadsavdelningen som har planeringsansvaret för kommunens mark anger att fastigheten är mark som är möjlig att förädla, i första hand för bostadsbyggande, men ÖP23 anger Centrum och/eller serviceändamål med definitionen: ”Platserna bör ge förutsättningar för upplevelser, aktiviteter och evenemang. Det innebär att bostadsbyggande inte är aktuellt som en inriktning för platsen med gällande detaljplan.
Förvaltningens förslag är att påbörja en försäljningsprocess vilket innebär att en värdering och besiktning beställs och utförs.

 

Länk till facebook-diskussionen:
https://www.facebook.com/lysekilsposten/posts/pfbid0bkriExhivKPi2GitJ9DZSPMcaXvP7tqnUSZuXnY2N1i1XLJjnPaSc7oTESbP56SWl

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv