Den ägarlösa tillbyggnaden av Restaurang Rosvik kommer att få stå kvar även över sommaren 2016, i väntan på att en lösning ska komma till stånd.

Kommunchefen tar fram förslag om tillbyggnaden vid Rosvikstorg

Saknar idag både ägare och bygglov

2016-01-21 Den segslitna frågan om vad som ska hända med tillbyggnaden av Restaurang Rosvik i Lysekil ska utredas vidare av kommunchefen Leif Schöndell. Det har kommunstyrelsens ledningsutskott beslutat.

Tillbyggnaden som funnits permanent sedan början av 90-talet står på kommunens mark, men ingen fastighetsägare vill ta på sig ägaransvaret för byggnaden. Restaurang Rosvik hyr lokalerna för sin verksamhet.

Ärendet kompliceras av att vatten- och avloppsledningar går fram i marken under tillbyggnaden.

Förslag har tidigare lagts om att en ny detaljplan ska tas fram för området där tillbyggnaden står, men det har inte gått att enas om vem som ska…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv