Kommunalrådslönen höjs med 7.300 kr/mån

”Höjningen är oförskämd”, dundrar Yngve Berlin (KP)

2015-03-06 Kommunalrådslönen höjs med 7.300 kronor per månad efter ett beslut i kommunstyrelsen i onsdags, där Jan-Olof Johansson (S) själv var med och tog beslut.
– Höjningen är oförskämd, dundrar Yngve Berlin (KP).

Beslutet om kommunalrådslönen ingick i ärendet som handlade om revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvode.
Månadslönen för Lysekils kommunalråd har under flera år legat på 44.500 kr/mån.
Efter onsdagens beslut i kommunstyrelsen höjs lönen till 51.850 kronor, vilket är 85 procent av lönen för en riksdagsledamot.
Även oppositionsrådet Ronald Rombrant (Lysekilspartiet) som har en tjänstgöringsgrad på 75 procent drar nytta av höjningen.
Tidigare låg motsvarande lön på 33.375 kronor – nu höjs den till 38.887 kronor per månad.
Ska gälla retroaktivt
I beslutsunderlaget stod det att ändringarna skulle gälla från den 1 april. Men kommunalrådet Jan Olof Johansson yrkade i likhet med (M), (FP), (C) och Lysekilspartiet, att det skulle gälla från 1 januari, vilket blev kommunstyrelsens beslut.
– Jag tror många delar min uppfattning att det är fräckt, inte minst i dessa nedskärningstider, säger Yngve Berlin.
Jan-Olof Johanson (S) svarar på kritiken från Ynge Berlin.
– Det nya reglementet berör samtliga politikerarvoden, så det är omöjligt för en politiker att inte delta själv i sådana här beslut. Det här beslutet skulle egentligen ha tagits redan i fjol och trätt i kraft inför nya mandatperioden, men det har varit hård belastning på tjänstemannasidan, därför har det dragit ut på tiden.
Lönen har legat stilla
* Anser Du att höjningen av kommunalrådslönen är motiverad?
– I beslutsunderlaget har tjänstemännen jämfört med kommunerna i vårt närområde och Lysekil har tidigare legat bland de kommuner som haft lägst löner för kommunalrådet. Nu blir det en stor höjning på en och samma gång, eftersom lönen legat stilla under så många år. Därför blir det uppseendeväckande för en del som är kritiska mot höjningen.
– Tidigare har lönen varit kopplad till prisbasbeloppet, så den har inte alls hängt med i förhållande till lönerna på t.ex. tjänstemannasidan, utan tvärt om blivit lägre, men i det nya reglementet är lönen kopplad till löneutvecklingen för riksdagsledamöterna, så det känns mer rättvist inför den framtida löneutvecklingen, menar Jan-Olof Johansson.
Eftersom antalet ledamöter i fullmäktige har minskat från 41 till 31 ledamöter, samtidigt som vissa nämnder har slagits ihop, blir det nya reglementet kring politiska arvoden inte dyrare för Lysekils kommun.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv