Kommunalrådet känner till situationen på högstadiet – har inga skarpa förslag

Jan-Olof Johansson: “Det är komplicerade och i flera fall impopulära beslut som vill till”

2015-02-26 Att man amorterar 44 miljoner samtidigt som man har stora behov inom grundskolan tycker inte kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) är konstigt.
– Det handlar inte om samma pengar. Det handlar om driftsbudgeten och balansräkningen.

Enligt Jan-Olof Johansson finns det inga enkla lösningar, om och när man vill tillföra skolan mer resurser.

Vad har du för skarpa förslag när det ser ut i skolan som idag?
– Den här rapporten var ingen nyhet för mig. Men för att kunna tillföra skolan mer pengar måste politiken hitta resurser till det obligatoriska genom att ta bort verksamheter som inte är obligatoriska, till exempel inom fritid, säger Jan-Olof.

Och ditt skarpa förslag är?
– För mig handlar det om att försöka nå en politisk enighet, om vad man kan ta bort. Jag vill ha en bred enighet innan förslaget läggs på bordet.

Vilket parti anser du stoppar den politiska enigheten?
– Det är svårt för mig att säga. Alla politiker vill tillföra skolan mer resurser, men när vi sedan ska plocka bort någon icke-obligatorisk verksamhet så är det svårare att komma överens.

Men är det inte din uppgift som kommunalråd att se till att förslag kommer fram och att beslut fattas?
– Det jag kan göra är att försöka skapa en politisk enighet, innan förslagen kommer på borden. Så har det fungerat tidigare och så fungerar det idag.

Med risk för att verka tjatig. Vad är, konkret, ditt partis lösning på de problemen som idag finns på till exempel högstadiet?
– Jag kan inte och ska inte gå in i detalj om vilka åtgärder som ska till, det sköter utbildningsnämnden. Men vi måste ha en bred politisk förankring för att frigöra mer resurser till skolan, och det är komplicerade och i flera fall impopulära beslut som vill till, avslutar Jan-Olof Johansson.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv